Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0619/2006

Debatten :

PV 30/11/2006 - 4
CRE 30/11/2006 - 4

Stemmingen :

PV 30/11/2006 - 8.23
CRE 30/11/2006 - 8.23

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0526

Notulen
Donderdag 30 november 2006 - Brussel

4. AIDS (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: AIDS

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Glenys Kinnock, namens de PSE-Fractie, Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie, Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Zbigniew Zaleski, Margrietus van den Berg, Fiona Hall, Raül Romeva i Rueda, Zita Gurmai, Pierre Schapira en Vladimír Špidla.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, over de Wereld-AIDS-dag (B6-0619/2006);

- Vittorio Agnoletto, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over AIDS en epidemische ziekten (B6-0620/2006);

- Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, over Wereld AIDS dag 2006 (B6-0621/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, over HIV/AIDS (Wereldaidsdag) (B6-0622/2006);

- Georgs Andrejevs en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Wereld AIDS Dag (B6-0623/2006);

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over HIV/AIDS (Wereld AIDS Dag) (B6-0624/2006).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.23 van de notulen van 30.11.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid