Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0004(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0324/2006

Ingediende teksten :

A6-0324/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/11/2006 - 8.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0516

Notulen
Donderdag 30 november 2006 - Brussel

8.13. Europees systeem van geïntegreerde statistieken van de sociale bescherming (ESSOBS) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS) (COM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0324/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2006)0516)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0516)

Juridische mededeling - Privacybeleid