Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 30. marraskuuta 2006 - Bryssel

9. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Kinga Gál - A6-0306/2006: Bruno Gollnisch

Mietintö: Magda Kósáné Kovács - A6-0282/2006: Bruno Gollnisch

Mietintö: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006: Eija-Riitta Korhola

Mietintö: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Michl Ebner ja Árpád Duka-Zólyomi

Mietintö: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006 ja Mietintö: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Luciana Sbarbati ja Hubert Pirker

Suositus toiseen käsittelyyn Jerzy Buzek - A6-0392/2006: Hiltrud Breyer

Mietintö: Joel Hasse Ferreira - A6-0289/2006: Josu Ortuondo Larrea ja Zita Pleštinská

B6-0625/2006 - Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue: Lydia Schenardi

Mietintö: Elizabeth Lynne - A6-0351/2006: Danutė Budreikaitė

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö