Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2006 m. lapkričio 30 d. - Briuselis

9. Paaiškinimai dėl balsavimo
Stenograma

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Kinga Gál - A6-0306/2006: Bruno Gollnisch

Pranešimas: Magda Kósáné Kovács - A6-0282/2006: Bruno Gollnisch

Pranešimas: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006: Eija-Riitta Korhola

Pranešimas: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Michl Ebner ir Árpád Duka-Zólyomi

Pranešimas: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006 ir Pranešimas: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Luciana Sbarbati ir Hubert Pirker

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo Jerzy Buzek - A6-0392/2006: Hiltrud Breyer

Pranešimas: Joel Hasse Ferreira - A6-0289/2006: Josu Ortuondo Larrea ir Zita Pleštinská

B6-0625/2006 - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė: Lydia Schenardi

Pranešimas: Elizabeth Lynne - A6-0351/2006: Danutė Budreikaitė

Teisinė informacija - Privatumo politika