Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 30 november 2006 - Bryssel

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kinga Gál - A6-0306/2006: Bruno Gollnisch

Betänkande Magda Kósáné Kovács - A6-0282/2006: Bruno Gollnisch

Betänkande Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006: Eija-Riitta Korhola

Betänkande Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Michl Ebner och Árpád Duka-Zólyomi

Betänkande Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006 och Betänkande Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Luciana Sbarbati och Hubert Pirker

Andrabehandlingsrekommendation Jerzy Buzek - A6-0392/2006: Hiltrud Breyer

Betänkande Joel Hasse Ferreira - A6-0289/2006: Josu Ortuondo Larrea och Zita Pleštinská

B6-0625/2006 - Område med frihet, säkerhet och rättvisa: Lydia Schenardi

Betänkande Elizabeth Lynne - A6-0351/2006: Danutė Budreikaitė

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy