Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 30. november 2006 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Farmatseutilised toimeained (kirjalik deklaratsioon)
 4.AIDS (arutelu)
 5.Puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus (arutelu)
 6.On aeg tõsta tempot – uus partnerlus majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel (arutelu)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Hääletused
  
8.1.Tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine tsiviillennunduses ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.2.Siseveelaevade tehnilised nõuded ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.3.EÜ ja Cabo Verde vaheline partnerlusleping kalandussektoris * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.4.Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.5.Kodukorra artikli 139 uus sõnastus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.6.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine * (lõpphääletus)
  
8.7.Põhiõiguste Amet (Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus) * (lõpphääletus)
  
8.8.Bulgaaria ühinemine (hääletus)
  
8.9.Rumeenia ühinemine (hääletus)
  
8.10.Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007–2013) ***II (hääletus)
  
8.11.EÜ seitsmendas raamprogrammis (2007–2013) osalemise eeskirjad ning uurimistulemuste levitamine ***I (hääletus)
  
8.12.Pürotehniliste toodete turuletoomine ***I (hääletus)
  
8.13.Ühtne sotsiaalse kaitse statistika Euroopa süsteem (ESSPROS) ***I (hääletus)
  
8.14.Euratomi seitsmendas raamprogrammis (2007–2011) osalemise eeskirjad ning uurimistulemuste levitamine * (hääletus)
  
8.15.Eriprogramm "Inimesed" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.16.Eriprogramm "Ideed" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.17.Eriprogramm "Võimekus" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.18.Eriprogramm "Koostöö" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.19.Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatav eriprogramm (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.20.Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatav eriprogramm (tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmes raamprogramm, 2007–2011) * (hääletus)
  
8.21.Euroopa Aatomienergiaühenduse eriprogramm (tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmes raamprogramm, 2007–2011) * (hääletus)
  
8.22.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (hääletus)
  
8.23.AIDS (hääletus)
  
8.24.Puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus (hääletus)
  
8.25.On aeg tõsta tempot – uus partnerlus majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)       
 
Protokoll (135 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletuste tulemused (496 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1367 kb) 
 
Protokoll (184 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb) Hääletuste tulemused (180 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (465 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika