Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 30. marraskuuta 2006 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Lääkkeiden vaikuttavat aineet (kirjallinen kannanotto)
 4.AIDS (keskustelu)
 5.Vammaisten tilanne laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007 (keskustelu)
 6.Aika kiristää tahtia – yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen (keskustelu)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistaminen siviili-ilmailun alalla ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.2.Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.3.EY:n ja Kap Verden sopimus kalastusalan kumppanuudesta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.4.Yhteisön takuu Euroopan investointipankille * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.5.Kielijärjestelyä koskeva siirtymäkauden sääntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.6.Euroopan unionin perusoikeusvirasto * (lopullinen äänestys)
  
8.7.Perusoikeusvirasto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa koskeva toiminta) * (lopullinen äänestys)
  
8.8.Bulgarian liittyminen (äänestys)
  
8.9.Romanian liittyminen (äänestys)
  
8.10.Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) ***II (äänestys)
  
8.11.EY:n seitsemäs puiteohjelma (2007–2013), tutkimustulosten levittäminen ***I (äänestys)
  
8.12.Pyroteknisten tuotteitten saattaminen markkinoille ***I (äänestys)
  
8.13.Eurooppalainen sosiaaliturvan tilastointijärjestelmä (ESSPROS) ***I (äänestys)
  
8.14.Euratomin seitsemäs puiteohjelma (2007–2011), tutkimustulosten levittäminen * (äänestys)
  
8.15.Erityisohjelma "Ihmiset" (seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma 2007–2013) * (äänestys)
  
8.16.Erityisohjelma "Ideat" (seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma 2007–2013) * (äänestys)
  
8.17.Erityisohjelma "Valmiudet" (seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma 2007–2013) * (äänestys)
  
8.18.Erityisohjelma "Yhteistyö" (seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma 2007–2013) * (äänestys)
  
8.19.Yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteutettava erityisohjelma (seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) * (äänestys)
  
8.20.Yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteutettava erityisohjelma (seitsemäs ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma 2007–2011) * (äänestys)
  
8.21.Euroopan atomienergiayhteisön erityisohjelma (seitsemäs ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma 2007–2011) * (äänestys)
  
8.22.Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (äänestys)
  
8.23.AIDS (äänestys)
  
8.24.Vammaisten tilanne laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007 (äänestys)
  
8.25.Aika kiristää tahtia – yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (160 kb) Läsnäololista (58 kb)       
 
Pöytäkirja (114 kb) Läsnäololista (22 kb) Äänestysten tulokset (417 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1368 kb) 
 
Pöytäkirja (185 kb) Läsnäololista (66 kb) Äänestysten tulokset (176 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (465 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö