Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 30 november 2006 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Farmaceutische werkzame bestanddelen (schriftelijke verklaring)
 4.AIDS (debat)
 5.Situatie van personen met een handicap in de uitgebreide Europese Unie: Europees Actieplan 2006-2007 (debat)
 6.Tijd voor een hogere versnelling: Een Europa van ondernemerschap en groei tot stand brengen (debat)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Stemmingen
  
8.1.Harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Technische voorschriften voor binnenvaartschepen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Partnerschapsovereenkomst visserij EG/Kaapverdië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Wijziging van artikel 139 van het Reglement, overgangsbepaling met betrekking tot de taalregeling (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten * (eindstemming)
  
8.7.Bureau voor de grondrechten (activiteiten bedoeld in titel VI van het EU-Verdrag) * (eindstemming)
  
8.8.Toetreding van Bulgarije (stemming)
  
8.9.Toetreding van Roemenië (stemming)
  
8.10.Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) ***II (stemming)
  
8.11.Regels voor deelname aan het zevende kaderprogramma van de EG (2007-2013), verspreiding van de onderzoeksresultaten ***I (stemming)
  
8.12.Pyrotechnische artikelen ***I (stemming)
  
8.13.Europees systeem van geïntegreerde statistieken van de sociale bescherming (ESSOBS) ***I (stemming)
  
8.14.Regels voor deelname aan het zevende kaderprogramma van de EGA (2007 - 2011), verspreiding van de onderzoeksresultaten * (stemming)
  
8.15.Specifiek programma "Mensen" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) * (stemming)
  
8.16.Specifiek programma "Ideeën" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) * (stemming)
  
8.17.Specifiek programma "Capaciteiten" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) * (stemming)
  
8.18.Specifiek programma "Samenwerking" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) * (stemming)
  
8.19.Specifiek programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) * (stemming)
  
8.20.Specifiek programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd (7e kaderprogramma voor nucleair onderzoek en opleiding, 2007-2011) * (stemming)
  
8.21.Specifiek programma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (7e kaderprogramma voor onderzoek en opleiding, 2007-2011) * (stemming)
  
8.22.Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (stemming)
  
8.23.AIDS (stemming)
  
8.24.Situatie van personen met een handicap in de uitgebreide Europese Unie: Europees Actieplan 2006-2007 (stemming)
  
8.25.Tijd voor een hogere versnelling: Een Europa van ondernemerschap en groei tot stand brengen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (160 kb) Presentielijst (58 kb)       
 
Notulen (118 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (433 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1369 kb) 
 
Notulen (193 kb) Presentielijst (66 kb) Stemmingsuitslagen (179 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (464 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid