Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 30 november 2006 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Aktiva substanser i läkemedel (skriftlig förklaring)
 4.AIDS (debatt)
 5.Funktionshindrade personers situation i den utvidgade Europeiska unionen: den europeiska handlingsplanen 2006-2007 (debatt)
 6.Dags att lägga in en högre växel - Att skapa ett nytt partnerskap för företagaranda och tillväxt (debatt)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Omröstning
  
8.1.Harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Avtal EG/Kap Verde om fiskepartnerskap * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Övergångsbestämmelser i fråga om språkordningen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter * (slutomröstning)
  
8.7.Byrån för grundläggande rättigheter (verksamheter under avdelning VI av fördraget om Europeiska unionen) * (slutomröstning)
  
8.8.Bulgariens anslutning (omröstning)
  
8.9.Rumäniens anslutning (omröstning)
  
8.10.FP7 - Forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) ***II (omröstning)
  
8.11.Regler för deltagande i sjunde ramprogrammet (2007-2013), spridning av forskningsresultat ***I (omröstning)
  
8.12.Utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar ***I (omröstning)
  
8.13.Europeiskt system för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) ***I (omröstning)
  
8.14.Regler för deltagande i sjunde ramprogrammet Euratom (2007-2013), spridning av forskningsresultat * (omröstning)
  
8.15.Särskilda programmet "Människor" (sjunde ramprogrammet) * (omröstning)
  
8.16.Särskilda programmet "Idéer" (sjunde ramprogrammet) * (omröstning)
  
8.17.Särskilda programmet "Kapacitet" (sjunde ramprogrammet) * (omröstning)
  
8.18.Särskilda programmet "Samarbete" 2007-2013 (sjunde ramprogrammet) * (omröstning)
  
8.19.Särskilt program som skall genomföras genom direkta åtgärder av Gemensamma forskningscentret (sjunde ramprogrammet) * (omröstning)
  
8.20.Särskilt program som skall genomföras genom direkta åtgärder av Gemensamma forskningscentret (sjunde ramprogrammet för forskning och utbildning på kärnenergiområdet) * (omröstning)
  
8.21.Särskilda programmet för Europeiska atomenergigemenskapen 2007-2011 (sjunde ramprogrammet för forskning och utbildning på kärnenergiområdet) * (omröstning)
  
8.22.Område med frihet, säkerhet och rättvisa (omröstning)
  
8.23.AIDS (omröstning)
  
8.24.Funktionshindrade personers situation i den utvidgade Europeiska unionen: den europeiska handlingsplanen 2006-2007 (omröstning)
  
8.25.Dags att lägga in en högre växel - Att skapa ett nytt partnerskap för företagaranda och tillväxt (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (162 kb) Närvarolista (58 kb)       
 
Protokoll (117 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (507 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1328 kb) 
 
Protokoll (190 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (182 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (502 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy