Indiċi 
Minuti
PDF 195kWORD 117k
Il-Ħamis, 30 ta' Novembru 2006 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Sustanzi attivi farmaċewtiċi (dikjarazzjoni bil-miktub)
 4.AIDS (dibattitu)
 5.Is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (dibattitu)
 6.Ngħaddu għal veloċità għola - stabbiliment ta' sħubija ġdida għall-imprenditorija u l-iżvilupp (dibattitu)
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.L-armonizzazzjoni ta' regoli tekniċi u ta' proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Dispożizzjonijiet tekniċi għad-dgħajjes li jinnavigaw fl-ibħra interni ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ftehima ta' Sħubija fil-qasam tas-Sajd bejn il-KE u l-Kap Verde * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew għall-Investiment * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Reviżjoni ta' l-Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura - Arranġament transitorji rigward il-lingwi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.It-twaqqif ta' Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali * (votazzjoni finali)
  
8.7.Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (attivitajiet marbuta mat-Titolu VI tat-Trattat dwar l-UE) * (votazzjoni finali)
  
8.8.Adeżjoni tal-Bulgarija (votazzjoni)
  
8.9.Adeżjoni tar-Rumanija (votazzjoni)
  
8.10.Attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013, FP7) ***II (votazzjoni)
  
8.11.Regoli dwar parteċipazzjoni għall-implimentazzjoni tas-seba' programm kwadru tal-KE (2007-2013), tixrid tar-riżultati tar-riċerka ***I (votazzjoni)
  
8.12.Tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi ***I (votazzjoni)
  
8.13.Sistema integrata Ewropea ta' l-istatistika dwar il-protezzjoni soċjali (SESPROS) ***I (votazzjoni)
  
8.14.Regoli għal parteċipazzjoni fis-Seba' Programm Qafas tal-Euratom (2007-2013), tixrid tar-riżultati tar-riċerka * (votazzjoni)
  
8.15.Programm Speċifiku 'Nies' (Is-seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) * (votazzjoni)
  
8.16.Programm speċifiku: 'Ideat' 2007-2013 (is-seba' Programm ta' Qafas RDTD) * (votazzjoni)
  
8.17.Programm speċifiku 'Kapaċitajiet' 2007-2013 (is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD) * (votazzjoni)
  
8.18.Programm speċifiku 'Koperazzjoni' 2007-2013 (is-Seba' Programm ta' Qafas ta' l-RTDD) * (votazzjoni)
  
8.19.Programm speċifiku li għandu jiġi implimentat permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta (is-Seba-Programm Kwadru tal-KE RTDD, 2007-2013) * (votazzjoni)
  
8.20.Programm speċifiku li jrid ikun implimentat permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta (is-Seba' Programm ta' Taħriġ u ta' Riċerka Nukleari, 2007-2011) * (votazzjoni)
  
8.21.Programm speċifiku tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (is-Seba' Qafas ta' Programm ta' Taħriġ u ta' Riċerka, 2007-2011) * (votazzjoni)
  
8.22.Żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (votazzjoni)
  
8.23.AIDS (votazzjoni)
  
8.24.Is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (votazzjoni)
  
8.25.Ngħaddu għal veloċità għola - stabbiliment ta' sħubija ġdida għall-imprenditorija u l-iżvilupp (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 12.Dati għas-seduti li jmiss
 13.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi ma' l-esposizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika r-regoli tal-kompetizzjoni għat-trasport bil-ferrovija, bit-triq u permess tal-passaġġi fuq l-ilma interni (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li jemenda r-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej għal dak li jirrigwarda s-sistema lingwistika, sabiex jiġu inklużi l-Bulgaru u r-Rumen fost il-lingwi tal-kawża stabbiliti mir-Regoli tal-Proċedura (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej għal dak li jirrigwarda s-sistema lingwistika, sabiex jiġu inklużi l-Bulgaru u r-Rumen fost il-lingwi tal-kawża stabbiliti mir-Regoli tal-Proċedura (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: Proposal for a Council regulation on the production and marketing of eggs for hatching and of farmyard poultry chicks (COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI


3. Sustanzi attivi farmaċewtiċi (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-dikjarazzjoni 61/2006 ippreżentata mill-Membri Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines u Thomas Ulmer fid-data: les substances actives en pharmacie ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skond l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien ma' l-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni ta' 12.12.2006.


4. AIDS (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: AIDS

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Glenys Kinnock f'isem il-grupp PSE, Georgs Andrejevs f'isem il-grupp ALDE, Marie-Hélène Aubert f'isem il-grupp Verts/ALE, Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, Luca Romagnoli Membru mhux affiljat, Zbigniew Zaleski, Margrietus van den Berg, Fiona Hall, Raül Romeva i Rueda, Zita Gurmai, Pierre Schapira u Vladimír Špidla.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, (B6-0619/2006);

- Vittorio Agnoletto, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou u Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, (B6-0620/2006);

- Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, (B6-0621/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele u Ana Maria Gomes f'isem il-grupp PSE, (B6-0622/2006);

- Georgs Andrejevs u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, (B6-0623/2006);

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, (B6-0624/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.23 tal- Minuti ta' 30.11.2006 .


5. Is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (dibattitu)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (2006/2105(INI)) - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006)

Elizabeth Lynne ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Gyula Hegyi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Iles Braghetto f'isem il-grupp PPE-DE, u Evangelia Tzampazi f'isem il-grupp PSE.

IPPRESIEDA Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Viċi-President

Tkellmu: Arūnas Degutis f'isem il-grupp ALDE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, Andrzej Tomasz Zapałowski f'isem il-grupp IND/DEM, Ana Mato Adrover, Richard Howitt, Philip Bushill-Matthews, Elizabeth Lynne u Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.24 tal- Minuti ta' 30.11.2006 .


6. Ngħaddu għal veloċità għola - stabbiliment ta' sħubija ġdida għall-imprenditorija u l-iżvilupp (dibattitu)

Rapport dwar il-mogħdija għal veloċità għola - stabbiliment ta' Ewropa intraprenditorjali u ta' żvilupp (2006/2138(INI)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

Pilar del Castillo Vera ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Patrizia Toia (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Gyula Hegyi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Andrzej Jan Szejna (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Dominique Vlasto f'isem il-grupp PPE-DE, Norbert Glante f'isem il-grupp PSE, Ona Juknevičienė f'isem il-grupp ALDE, Guntars Krasts f'isem il-grupp UEN, Godfrey Bloom f'isem il-grupp IND/DEM, Ashley Mote Membru mhux affiljat, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk u Günter Verheugen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.25 tal- Minuti ta' 30.11.2006 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 10.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.00)


IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Tkellem Jacky Henin li kien mingħalih li ttieħdu aktar miżuri ta' sigurtà. (Il-President irrispondih li ma kienx jaf b'dan u li se jinforma ruħu.)


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.

Il-President, fuq talba ta' bosta Membri, ippropona li r-rapporti ta' Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006) u Pierre Moscovici (A6-0421/2006) jitressqu għall-vot dritt wara l-votazzjonijiet taħt proċedura ssimplifikata.

Tkellmet Hannes Swoboda dwar din il-proposta.

Il-Parlament approva din il-proposta.


8.1. L-armonizzazzjoni ta' regoli tekniċi u ta' proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni ta' regoli tekniċi u ta' proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili (COM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0401/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0504)


8.2. Dispożizzjonijiet tekniċi għad-dgħajjes li jinnavigaw fl-ibħra interni ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/.../KE li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet tekniċi għad-dgħajjes li jinnavigaw fl-ibħra interni (COM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0402/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0505)


8.3. Ftehima ta' Sħubija fil-qasam tas-Sajd bejn il-KE u l-Kap Verde * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Kap Verde (COM(2006)0363 - C6-0282/2006 - 2006/0122(CNS)) - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Duarte Freitas (A6-0395/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0506)


8.4. Garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew għall-Investiment * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta' l-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal proġetti mwettqa barra mill-Komunità (COM(2006)0324 - C6-0275/2006 - 2006/0107(CNS)) - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0394/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0507)


8.5. Reviżjoni ta' l-Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura - Arranġament transitorji rigward il-lingwi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda ta' l-Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura - Arranġament transitorjii rigward is-sistema lingwistika (2006/2244(REG)) - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Ingo Friedrich (A6-0391/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ARTIKOLU 139 TAR-REGOLAMENT, EMENDA, PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0508)


8.6. It-twaqqif ta' Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali * (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jwaqqaf Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (COM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Gál (A6-0306/2006)

Id-dibattitu sar fid-data 12.10.2006 (punt 3 tal- Minuti ta' 12.10.2006).

Il-votazzjoni saret fit-12.10.2006 (punt 7.22 tal- Minuti ta' 12.10.2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0509)

Tkellmu:

Kinga Gál (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


8.7. Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (attivitajiet marbuta mat-Titolu VI tat-Trattat dwar l-UE) * (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali biex twettaq l-attivitajiet tagħha fl-oqsma msemmija fit-Titolu VI tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea [COM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006).

Id-dibattitu sar fid-data 12.10.2006 (punt 3 tal- Minuti ta' 12.10.2006).

Il-votazzjoni saret fit-12.10.2006 (punt 7.23 tal- Minuti ta' 12.10.2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0510)

Tkellmu:

Magda Kósáné Kovács (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


8.8. Adeżjoni tal-Bulgarija (votazzjoni)

Rapport dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea (2006/2114(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0511)

Tkellmu:

Tkellmu Rebecca Harms dwar l-emenda 2 u Geoffrey Van Orden (rapporteur) li talab votazzjoni għall-emenda 9, li l-President kien iddikjara li kienet waqgħet minħabba l-adozzjoni ta' l-emenda 2 (Il-President irrispondih li l-votazzjoni dwar l-emenda 2 hija valida u tibqa').


8.9. Adeżjoni tar-Rumanija (votazzjoni)

Rapport dwar l-adeżjoni tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (2006/2115(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Pierre Moscovici (A6-0421/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0512)


8.10. Attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013, FP7) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-posizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2006)0513)

Tkellmu:

- Giles Chichester (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE) li irrakkomanda l-adozzjoni tal-blokk ta' l-emendi tal-Kumitat;

- Carlo Casini għarraf li ser jirtira l-emendi 47 u 48;

- Vittorio Prodi, Philippe Busquin u Hiltrud Breyer fid-dawl ta' dawn l-intervenzjonijiet.


8.11. Regoli dwar parteċipazzjoni għall-implimentazzjoni tas-seba' programm kwadru tal-KE (2007-2013), tixrid tar-riżultati tar-riċerka ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta' intrapriżi, ta' ċentri ta' riċerka u ta' universitajiet fl-implimentazzjoni tas-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea u li jistabilixxi ir-regoli għat-tixrid tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013) (COM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0514)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0514)


8.12. Tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi (COM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)) - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Joel Hasse Ferreira (A6-0289/2006)


(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0515)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0515)


8.13. Sistema integrata Ewropea ta' l-istatistika dwar il-protezzjoni soċjali (SESPROS) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea ta' l-istatistika integrata tal-ħarsien soċjali (ESSPROS) (COM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)) - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0324/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0516)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0516)


8.14. Regoli għal parteċipazzjoni fis-Seba' Programm Qafas tal-Euratom (2007-2013), tixrid tar-riżultati tar-riċerka * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill (Euratom) li jistipola r-regoli għall-parteċipazzjoni ta’ impriżi, ta' ċentri ta’ riċerka u ta' universitajiet fl-implimentazzjoni tas-Seba’ Programm Qafas tal-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika u li jistabilixxi r-regoli għat-tixrid tar-riżultati tar-riċerka (2007-2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt.14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0517)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0517)


8.15. Programm Speċifiku 'Nies' (Is-seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku “Nies” li jimplimenta s-Seba’ Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni. (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0518)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0518)


8.16. Programm speċifiku: 'Ideat' 2007-2013 (is-seba' Programm ta' Qafas RDTD) * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku: “Ideat” li jimplimenta s-Seba’ Programm ta’ Qafas (2007-20013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0369/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0519)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0519)


8.17. Programm speċifiku 'Kapaċitajiet' 2007-2013 (is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD) * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm Speċifiku: “Kapaċitajiet” li jimplimenta s-Seba' Programm ta’ Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0520)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0520)


8.18. Programm speċifiku 'Koperazzjoni' 2007-2013 (is-Seba' Programm ta' Qafas ta' l-RTDD) * (votazzjoni)

Rapport Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm Speċifiku “Koperazzjoni” li jimplimenta s-Seba’ Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0521)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0521)


8.19. Programm speċifiku li għandu jiġi implimentat permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta (is-Seba-Programm Kwadru tal-KE RTDD, 2007-2013) * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar Programm Speċifiku li għandu jiġi implementat permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta’ Riċerka Konġunta taħt is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: David Hammerstein (A6-0335/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0522)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0522)


8.20. Programm speċifiku li jrid ikun implimentat permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta (is-Seba' Programm ta' Taħriġ u ta' Riċerka Nukleari, 2007-2011) * (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm Speċifiku li għandu jitwettaq permezz ta’ azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta’ Riċerka Konġunta li jimplimenta s-Seba’ Programm ta’ Qafas (2007-2011) tal-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika (Euratom) għal attivitajiet ta’ taħriġ u riċerka nukleari (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0357/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0523)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0523)


8.21. Programm speċifiku tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (is-Seba' Qafas ta' Programm ta' Taħriġ u ta' Riċerka, 2007-2011) * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm speċifiku li jimplimenta s-Seba’ Programm ta’ Qafas (2007-2011) tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika (Euratom) għal attivitajiet ta’ riċerka u taħriġ nukleari (COM(2005)0445/2 - COM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0524)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0524)

Tkellmu:

- Edit Herczog dwar l-emendi 22 u 23.


8.22. Żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 27.09.2006 (punt 3 tal- Minuti ta' 27.09.2006).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0625/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0525)


8.23. AIDS (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0621/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 u B6-0624/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0619/2006/rev.

(flokB6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 u B6-0624/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE;
Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele, Anne Van Lancker u Ana Maria Gomes f'isem il-grupp PSE;
Georgs Andrejevs, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Thierry Cornillet, Fiona Hall u Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE;
Carl Schlyter u Marie-Hélène Aubert f'isem il-grupp Verts/ALE;
Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou u Helmuth Markov f'isem il-grupp GUE/NGL.

Adottata (P6_TA(2006)0526)

Tkellmu:

John Bowis li ressaq emenda orali, u ġiet aċċettata.

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0621/2006 waqgħet.)


8.24. Is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (2006/2105(INI)) - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0527)

Tkellmu:

Elizabeth Lynne (rapporteur) li nnutat bosta inkonsistenzi lingwistiċi.


8.25. Ngħaddu għal veloċità għola - stabbiliment ta' sħubija ġdida għall-imprenditorija u l-iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar il-mogħdija għal veloċità għola - stabbiliment ta' Ewropa intraprenditorjali u ta' żvilupp (2006/2138(INI)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0528)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Kinga Gál - A6-0306/2006: Bruno Gollnisch

Rapport Magda Kósáné Kovács - A6-0282/2006: Bruno Gollnisch

Rapport Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006: Eija-Riitta Korhola

Rapport Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Michl Ebner u Árpád Duka-Zólyomi

Rapport Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006 u Rapport Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Luciana Sbarbati u Hubert Pirker

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Jerzy Buzek - A6-0392/2006: Hiltrud Breyer

Rapport Joel Hasse Ferreira - A6-0289/2006: Josu Ortuondo Larrea u Zita Pleštinská

B6-0625/2006 - Żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja: Lydia Schenardi

Rapport Elizabeth Lynne - A6-0351/2006: Danutė Budreikaitė


10. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


12. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 11.12.2006 sa 14.12.2006.


13. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina,

Osservaturi

Ali, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihalache, Morţun, Paparizov, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Ţicău, Ţîrle, Vălean, Vigenin

Avviż legali - Politika tal-privatezza