Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2003/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0345/2006

Viták :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Szavazatok :

PV 13/12/2006 - 8.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0553

Jegyzőkönyv
2006. december 11., Hétfő - Strasbourg

14. Európai Vegyianyag-ügynökség ***II - A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása ***II (vita)
CRE

Ajánlás második olvasatra: a Tanács közös álláspontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK bizottsági irányelv, a 93/67/EGK bizottsági irányelv, a 93/105/EK bizottsági irányelv és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Ajánlás második olvasatra: a Tanács közös álláspontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló .../2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi előterjeszti ajánlásait második olvasatra.

Felszólal: Mauri Pekkarinen (a Tanács soros elnöke), Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dagmar Roth-Behrendt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Miroslav OUZKÝ
alelnök

Felszólal: Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (mivel felszólalását ír nyelven kezdi, az elnök felhívja a figyelmét, hogy ezt a nyelvet plenáris ülésen nem tolmácsolják), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen és Thomas Ulmer.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen és Stavros Dimas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.13-i jegyzőkönyv 8.1. pont és 2006.12.13-i jegyzőkönyv 8.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat