Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2003/0257(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0345/2006

Debates :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Balsojumi :

PV 13/12/2006 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0553

Protokols
Pirmdiena, 2006. gada 11. decembris - Strasbūra

14. Eiropas Ķimikāliju aģentūra ***II - Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām (REACH) grozīšana ***II (debates)
Stenogramma

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, kas pieņemta, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0352/2006).

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, kas pieņemta, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu Regulai (EK) Nr. …/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0345/2006).

Guido Sacconi iepazīstināja ar saviem ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās: Mauri Pekkarinen (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE grupas vārdā, Dagmar Roth-Behrendt PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Chris Davies ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (viņa sāka uzstāšanos īru valodā, sēdes vadītājs viņai norādīja, ka plenārsēdē nav tulkojuma no šīs valodas), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen un Thomas Ulmer.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen un Stavros Dimas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 13. decembra protokola 8.1. punkts un 2006. gada 13. decembra protokola 8.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika