Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2003/0257(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0345/2006

Razprave :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Glasovanja :

PV 13/12/2006 - 8.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0553

Zapisnik
Ponedeljek, 11. december 2006 - Strasbourg

14. Evropska agencija za kemikalije ***II - Sprememba Direktive 67/548/EGS o nevarnih snoveh (REACH) ***II (razprava)
Dobesedni zapis

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. .../2006 o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi je predstavil svoji priporočili za drugo obravnavo.

Govorili so Mauri Pekkarinen (predsedujoči Svetu), Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) in Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili sta Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredsednik

Govorili so Chris Davies v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún, (ki je začela svoj govor v irščini, predsednik jo je opozoril, da se ta jezik na zasedanju ne tolmači), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen in Thomas Ulmer.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 , Zapisnik z dne 13.12.2006 in točka 8.2 , Zapisnik z dne 13.12.2006.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov