Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0075(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0428/2006

Forhandlinger :

PV 11/12/2006 - 15
CRE 11/12/2006 - 15

Afstemninger :

PV 12/12/2006 - 14.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0538

Protokol
Mandag den 11. december 2006 - Strasbourg

15. EF-toldkodeks ***I - Told 2013-programmet ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-toldkodeksen (Moderniseret toldkodeks) [KOM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) [KOM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Janelly Fourtou forelagde sine betænkninger.

Talere: Jean-Pierre Audy (ordfører for udtalelse fra INTA), Andreas Schwab for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Henrik Lax for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for UEN-Gruppen, Jean-Claude Martinez, løsgænger, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og László Kovács.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.15 i protokollen af 12.12.2006 og punkt 14.8 i protokollen af 12.12.2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik