Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0075(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0428/2006

Debatter :

PV 11/12/2006 - 15
CRE 11/12/2006 - 15

Omröstningar :

PV 12/12/2006 - 14.8

Antagna texter :

P6_TA(2006)0538

Protokoll
Måndagen den 11 december 2006 - Strasbourg

15. Gemenskapens tullkodex ***I - Programmet Tull 2013 ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) [KOM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013) [KOM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen).

Janelly Fourtou redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jean-Pierre Audy (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andreas Schwab för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Henrik Lax för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och László Kovács.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.15 i protokollet av den 12.12.2006 och punkt 14.8 i protokollet av den 12.12.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy