Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 11 december 2006 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning (observatörer)
 4.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 6.Inkomna dokument
 7.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 8.Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Framställningar
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.En europeisk kemikaliemyndighet ***II - Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II (debatt)
 15.Gemenskapens tullkodex ***I - Programmet Tull 2013 ***I (debatt)
 16.Förebyggande av skador och främjande av säkerhet * (debatt)
 17.Utgifter inom veterinärområdet * (debatt)
 18.Banansektorn * (debatt)
 19.Avyttring av foderblandningar ***I (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (184 kb) Närvarolista (56 kb) 
 
Protokoll (155 kb) Närvarolista (21 kb) 
 
Protokoll (224 kb) Närvarolista (67 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy