Index 
Jegyzőkönyv
PDF 231kWORD 190k
2006. december 11., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására
 5.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Petíciók
 10.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 11.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 12.Ügyrend
 13.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 14.Európai Vegyianyag-ügynökség ***II - A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása ***II (vita)
 15.Közösségi Vámkódex ***I - Vám 2013 program ***I (vita)
 16.A sérülések megelőzése és a biztonság elősegítése * (vita)
 17.Állat-egészségügyi kiadások * (vita)
 18.Banánágazat * (vita)
 19.Az összetett takarmány forgalmazása ***I (vita)
 20.A következő ülés napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2006 - 2007

2006. december 11- 14-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00 órakor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

Felszólal: Margrietus van den Berg a Bizottság közleményéről az AIDS tárgyában (2006.11.30-i jegyzőkönyv 4. pont).


3. A Parlament tagjai

A bolgár parlament elnöke közli Konstantin Dimitrov kinevezését az Európai Parlamenthez akkreditált megfigyelő minőségében, 2006. december 1-jei hatállyal, Dimitar Abadjiev helyére.


4. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Giuseppe Gargani kérte parlamenti mentelmi jogának fenntartását a római bíróság előtt folyó eljárás keretében.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (3) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


5. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az Elnök tudatja, hogy a Tanács elnökével együtt holnap, kedden aláírja az alábbi, együttdöntési eljárásban elfogadott jogi aktusokat, a Parlament eljárási szabályzatának 68. cikke szerint:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (3667/1/2006 - C6-0462/2006 – 2004/0001(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (3658/4/2006 - C6-0454/2006 - 2003/0210(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról (3623/6/2006 - C6-0446/2006 – 2004/0217(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 2007–2013-os időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról (3657/1/2006 - C6-0456/2006 – 2005/0041(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról (2007-2013) (3656/1/2006 - C6-0455/2006 – 2004/0150(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (3629/1/2006 - C6-0448/2006 – 1997/0335(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról (3632/1/2006 - C6-0447/2006- 2000/0069(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról (3659/2/2006 C6-0463/2006 – 2004/0055(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 30. módosításáról (perfluoroktán-szulfonátok) (3660/1/2006 - C6-0458/2006 – 2005/0244(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjáról (átdolgozott változat)(3648/1/2006 - C6-0449/2006 - 2005/0166(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988. ) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról (kodifikált változat) (3635/3/2006 - C6-0452/2006 – 2003/0207(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok létrehozásáról (kodifikált változat) (3637/1/2006 - C6-0453/2006 - 2004/0017(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (kodifikált változat) (3638/3/2006 - C6-0461/2006 – 2003/0094(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről (kodifikált változat) (3640/2/2006 - C6-0450/2006 - 2006/0067(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a megtévesztő és összehasonlító reklámról (kodifikált változat) (3641/1/2006 - C6-0459/2006 – 2006/0070(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről (kodifikált változat) (3643/2/2006 - C6-0460/2006 – 2006/0071(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról (kodifikált változat) (3642/1/2006 - C6-0451/2006 - 2006/0073(COD))


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- * Jelentés a Tanács által elfogadott együttes iránymutatásról az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet elfogadása céljából (COM(2006)0213 - C6-0207/2006 - 2005/0090(CNS)) - BUDG bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

- Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 6/2006. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (15635/2006 - C6-0441/2006 - 2006/2265(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Giovanni Pittella (A6-0444/2006)

- * Jelentés Ovidiu Ispir a Számvevőszék tagjának történő jelöléséről (N6-0038/2006 - C6-0410/2006 - 2006/0812(CNS)) - CONT bizottság - Előadó: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006)

- * Jelentés Nagyezsda Szandolova a Számvevőszék tagjává történő jelöléséről (N6-0037/2006 - C6-0411/2006 - 2006/0811(CNS)) - CONT bizottság - Előadó: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006)

- * Jelentés a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos rendelkezések tekintetében a 2002/38/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006)

- ***I Jelentés a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános programon belül a 2008–2013 közötti időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0123 [[01]] - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006)

- Jelentés a Bizottság bővítési stratégiáról és a 2006–2007 közötti fő kihívásokról szóló közleményéről (2006/2252(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A6-0436/2006)

- * Jelentés az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (2007–2010) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Jim Higgins (A6-0432/2006)

- * Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006)

- * Jelentés az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (11877/2006 - C6-0265/2006 - 2006/0807(CNS)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A6-0430/2006)

- ***I Jelentés a Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

- ***I Jelentés a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

- ***I Jelentés a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános programon belül a 2007–2013 közötti időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0123 [[02]] - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006)

- Jelentés Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért - Zöld könyv (2006/2113(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

- ***I Jelentés a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program részeként a 2008-2013. közötti időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0123 [[04]] - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006)

- ***I Jelentés a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó közösségi felmérések szervezéséről szóló 571/88/EGK tanácsi rendeletnek a 2007–2009 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret, valamint a Bulgária és Románia számára nyújtható maximális közösségi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0344 - C6-0217/2006 - 2006/0112(COD)) - BUDG bizottság - Előadó: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006)

- * Jelentés az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, ezen államoknak az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős európai Ügynökségben való részvételének módjáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006)

- * Jelentés a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeletnek a banánágazat tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)) - AGRI bizottság - Előadó: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

- * Jelentés a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános programon belül a 2007-2013. közötti időszakra a Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0123 [[03]] - C6-0238/2005 - 2005/0048(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006)

- * Jelentés az Európai Közösség és Ausztrália, Kanada, az EFTA-tagország Norvégia és Svájc, Korea, Japán és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az intelligens gyártási rendszerek (IMS) területén a kutatási és fejlesztési tevékenységekről szóló megállapodás megújítására és módosítására irányuló megállapodás megkötésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS)) - ITRE bizottság - Előadó: Giles Chichester (A6-0418/2006)

- ***I Jelentés a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről, valamint a 2978/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 417/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

- Jelentés a fiatal nőket és a lányokat az oktatás terén érő hátrányos megkülönböztetésről (2006/2135(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

- Jelentés az eljárási szabályzat 81. cikkének módosításáról, végrehajtási rendelkezések (2006/2211(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Richard Corbett (A6-0415/2006)

- * Jelentés a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2001/886/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0383 [[02]] - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

- * Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet, és a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0677 - C6-0424/2006 - 2006/0226(CNS)) - AGRI bizottság - Előadó: Joseph Daul (A6-0412/2006)

- ***I Jelentés a keveréktakarmány forgalmazására vonatkozó 79/373/EGK tanácsi irányelv módosításáról készült 2002/2/EK irányelv helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

- * Jelentés a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0383 [[01]] - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

- * Jelentés az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK határozat módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)) - AGRI bizottság - Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

- ***I Jelentés a papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006)

- * Jelentés az Európai Közösség és a Paraguayi Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS)) - TRAN bizottság - Előadó: Paolo Costa (A6-0406/2006)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a személyi sérülésekkel és halálos balesetekkel kapcsolatos, határokon átnyúló vitákban alkalmazandó elévülési időről (2006/2014(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0405/2006)

- ***I Jelentés az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló …/…/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0607 - C6-0338/2006 - 2006/0195(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006)

- ***I Jelentés a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló …/…/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0606 - C6-0337/2006 - 2006/0193(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Karin Scheele (A6-0403/2006)

- ***I Jelentés a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

- * Jelentés a sérülések megelőzéséről és a biztonság elősegítéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)) - ENVI bizottság - Előadó: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

- * Jelentés a nukleáris biztonság és védelem célját szolgáló segítségnyújtási eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)) - ITRE bizottság - Előadó: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

- ***I Jelentés a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználásáról, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló xxx/2006 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Françoise Grossetête (A6-0396/2006)

- * Jelentés a Tanács 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó, „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” elnevezésű egyedi program létrehozásáról szóló határozatra irányuló javaslatáról – „Biztonság és a szabadságjogok védelme” elnevezésű általános program (COM(2005)0124 [[01]] - C6-0241/2005 - 2005/0034(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006)

- * Jelentés a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó, „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” elnevezésű egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – „Biztonság és a szabadságjogok védelme” elnevezésű általános program (COM(2005)0124 [[02]] - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006)

- * Jelentés a tagállamok vagyonvisszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló, az Osztrák Köztársaság, a Belga Királyság és a Finn Köztársaság által indított kezdeményezésről (07259/2006 - C6-0122/2006 - 2006/0805(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Mihael Brejc (A6-0388/2006)

- ***I Jelentés a kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0087 - C6-0082/2005 - 2005/0020(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006)

1.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)) - DEVE bizottság - Előadó: Gay Mitchell (A6-0448/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270B(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a kultúrák közötti párbeszéd európai évéről (2008) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról az európai audiovizuális és információs szolgáltatások iparának versenyképessége tekintetében a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint a válaszadás jogáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadása tekintetében (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042B(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Marianne Thyssen (A6-0408/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról és az 1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Philippe Morillon (A6-0400/2006)

2) a képviselők

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájában (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0448/2006)

Tanács

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril, Corbett Richard, López-Istúriz White Antonio, Posselt Bernd, Belder Bastiaan, Beglitis Panagiotis, Hutchinson Alain, Evans Robert, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Goudin Hélène, Holm Jens, Rübig Paul, Papadimoulis Dimitrios, Carlshamre Maria, Mitchell Gay, Sonik Bogusław, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Clark Derek Roland, Leichtfried Jörg, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Mastenbroek Edith, Manolakou Diamanto, Kauppi Piia-Noora, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Andrikienė Laima Liucija

Bizottság

Davies Chris, Crowley Brian, Riera Madurell Teresa, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Lundgren Nils, Toussas Georgios, Cercas Alejandro, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Goudin Hélène, Mitchell Gay, Paleckis Justas Vincas, McAvan Linda, Aylward Liam, Ebner Michl, Doyle Avril, Belet Ivo, Bowis John, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gklavakis Ioannis, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Bowles Sharon, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, McGuinness Mairead, López-Istúriz White Antonio, Karatzaferis Georgios, Hutchinson Alain, Evans Robert, Holm Jens, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Carlshamre Maria, Higgins Jim, Vaidere Inese, Montoro Romero Cristobal, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Martin David, De Sarnez Marielle, Newton Dunn Bill, Schmidt Olle, Carnero González Carlos, Weber Manfred, Matsis Yiannakis, Casaca Paulo, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Kauppi Piia-Noora, Rack Reinhard

2.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke)

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az engedélyezett faiskolából való származást bizonyító és FSC (Forest Stewardship Council) tanúsítvánnyal rendelkező karácsonyfák árusításának előmozdításáról (B6-0629/2006)

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

ENVI

véleménynyilvánításra felkért :

AGRI

- Adriana Poli Bortone. Állásfoglalásra irányuló indítvány a játékfegyverek árusítását korlátozó szabályokról (B6-0627/2006)

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

IMCO

véleménynyilvánításra felkért :

CULT, LIBE

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a többnejűség betiltásáról Európában (B6-0626/2006)

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

FEMM

véleménynyilvánításra felkért :

LIBE

3) az egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség

- ***III Jelentés az egyeztető bizottság által elfogadott, a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló közös szövegtervezetről (03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD)) – Az Európai Parlament egyeztető bizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Christa Klaß (A6-0446/2006)


7. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63/2006 sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében tárgytalanok.


8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be::

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az Eljárási Szabályzat 108. cikke):

- (O-0120/2006) Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau és Csaba Sándor Tabajdi, a Bizottsághoz: A hágai értékpapír-egyezmény aláírásának hatásai (B6-0447/2006).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

- Daniel Strož, az EU úgynevezett új tagállamainak a schengeni információs rendszerhez (SIS I mindenki számára) való mielőbbi csatlakozása szükségességéről (88/2006);

- Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta és Sylvia-Yvonne Kaufmann, a fogva tartottak családjai által benyújtott vízumkérelmeknek az Egyesült Államok hatóságai részéről történő elutasításáról (89/2006);

- Caroline Lucas, Michl Ebner, Luigi Cocilovo és Jean Lambert, Nyugat-Pápua nemzeti státuszáról és az ott tapasztalható emberi jogi visszaélésekről (90/2006);

- Daniel Strož, autoriter és nem demokratikus módszerek lehetséges bevezetésének veszélyéről a Cseh Köztársaságban (91/2006).


9. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az Eljárási Szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2006.11.22

Edith Keßler-Ghattas (715/2006);
Rolf Jürgens (716/2006);
Hansjürgen Pingel (Steinmann, Pingel & Partner) (717/2006);
Bizalmas név (
718/2006);
Julia Ovchinski (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (719/2006);
Argirios Tsorakis (720/2006);
Janko Sribar (721/2006);
Anja Neumann (722/2006);
Anke Dorothea Junghänel (Kanzlei für Internationale Rechtsangelegenheiten und Mediation) (723/2006);
Giorgio Bortini (724/2006);
Carlton Panton (725/2006);
Joseph Komla (726/2006);
Istvan Farkas (National Society of Conservationists) (727/2006);
Nicolas Antonio Moya Garcia (728/2006);
Sofia Patino Fontan (729/2006);
Matthew Horrobin (730/2006);
Candido Gomes (731/2006);
Steve Tinmurth (732/2006);
James McGinley (733/2006);
Antony Wheatley (734/2006);
Yves Chanel (736/2006);
Virginia Vessa (737/2006);
Vanessa Doddi (738/2006);
Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke & Van Brabant) (739/2006);
Ronald Bracke (740/2006);
Maria Elisabeth Glastra Van Loon (741/2006);
Eduardo Jaime Ribeiro (742/2006);
Axel Hansson (743/2006);
Robert Krzak (Zieloni 2004, Koło Poznańskie) (744/2006);
Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (745/2006);
Manfred Wilpert (746/2006);
Ernst Reichert (747/2006);
Siegfried Schwan (748/2006);
Günter Fröhlich (749/2006);
Rudak (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (750/2006);
Börner (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (751/2006);
Tomas Eckhardt (752/2006);
Giorgio Bortini (753/2006);
Bruno Köhler (MANNdat e.V.) (754/2006);
Nasik Bedjanian (755/2006);
Raimondo Righi (756/2006);
André Felsch (757/2006);
Manuela Álvarez González (Asociación asturiana contra el acoso psicológico en el trabajo) (2 aláírással) (758/2006);
Dennis Davis (759/2006);
Rosa Maria Hennecke-Gramatzki (760/2006);
Juan Pundik Knapheis (Filium - Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño) (761/2006);
Manuel Guazo Calderón (Ecologistas en acción Cantabria) (762/2006);
Ana Maria Gallego Barros (763/2006);
Philippe Riglet (764/2006);
Marie Josephe Folliet Desages (765/2006);
Atanas Tchobanov (766/2006);
Lorenzino Antonini (767/2006);
Maria Elisa Horta e Valle (768/2006);
Maia (769/2006);
José Domingos Sousa (770/2006);
Carlos Correia de Matos (771/2006);
Özcan Kaldoyo (772/2006);

2006.12.08

Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista) (5 aláírással) (773/2006);
Margit Parey (+ 1 aláírás) (774/2006);
Chris Papoudaris (775/2006);
Chris Papoudaris (776/2006);
Chris Papoudaris (777/2006);
Shimon Philipp (778/2006);
Rudolf Weβbecher (779/2006);
Jürgen Meyer (780/2006);
Marcus van der Lippe (781/2006);
Wolfgang Bötsch (Gassner, Stockmann & Kollegen RAE) (782/2006);
Wolfgang Depcik (783/2006);
Gergő Bárány (+ 1 aláírás) (784/2006);
Florian Lempert (785/2006);
Giorgio Bortini (786/2006);
Monika Budde (787/2006);
Sophie Popp (788/2006);
Rinngelmann (Dr. Gorev - Engelmann und Kollegen) (789/2006);
H.-J. Müller Warthemann (790/2006);
Alfred Buss (NABU) (791/2006);
Giannis Aivaliotis (792/2006);
Nicolas Kasnakidis (Panhellenic Union of the Unemployed) (793/2006);
Athanasios Zoboilis (794/2006);
Pericles Kolioulis (795/2006);
Agisliaos Papachristou (796/2006);
Paraskevas Luludakis (Comité des automobilistes européens victimes économiques des autorités grecques) (797/2006);
Ron Sarel (798/2006);
Antonio Graziano (La Stazione di Partenza) (799/2006);
Joaquin Martinez Gonzalez (Fundacion Docete Omnes) (800/2006);
Tiago Pérez Glez-Arís (Foro Social pola Defensa do Pobo) (801/2006);
Julio Rodríguez Cermeño ("Vocal de Emigración" Asociación de pensionistas y jubilados "La Dársena") (802/2006);
Julia Martinez Fernandez (Ecologistas en acción - región murciana) (803/2006);
Raúl Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (804/2006);
Ana Rosa Montilla Díaz (7 aláírással) (805/2006);
Moraia Grau Lopez (806/2006);
Maria Dolores Serrano Fuentes (807/2006);
Pedro Domínguez Gento (808/2006);
Emile Carp (La Maison Protestante) (+ 87 aláírás) (809/2006);
Brigitte Elise Ghislaine Vehauwaert (810/2006);
Bizalmas név (
811/2006);
Francesco Candido (Comitato No Acqua Rossa - Melendugno) (812/2006);
Pasquale De Feo (813/2006);
Roberto Marcoccio (814/2006);
Marco da Prato (815/2006);
Claudio Pacileo (+ 6 aláírás) (816/2006);
Maurizio Tani (817/2006);
Serge Jung (Ensemble pour Cap-d'Ail) (818/2006);
Thomas Elfgren (819/2006);
Heinz Schneider (820/2006);
Michelangelo La Spina (821/2006);
Angels Casas (822/2006);
Philippe Lambert (823/2006);
Bizalmas név (
824/2006);
Thomas Long (825/2006);
Philip Munro (826/2006);
Z
deněk Mášek (827/2006);
Niall Gilligan (828/2006);
Emmanuel Miliarakis (Coordinating Committee in Support for a Liberated Cyprus) (és 2764 aláírás) (829/2006);
Tobias King (830/2006);
Tracey McCillen (UK Sport Association For People with Learning Disability) (831/2006);
John Robert Gransby (832/2006);
Sofia Partino Fontan (833/2006);
Family Solidarity (13 aláírással) (834/2006);
Peter Williams (835/2006);
Whiting van der Veen (836/2006);
Gabriel Sengo (Arameans of Aram-Naharaim Foundation) (837/2006);
Massimo Paradella (Organisation Internationale pour la Protection des Animaux) (és 7225 aláírás) (838/2006);
Scott Barrie (The Scottish Parliament) (4 aláírással) (839/2006);
Raimond Ojaste (840/2006);
Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (841/2006);
Gints Kārkliņš (842/2006);
Adam Krutysza (843/2006);
Stanisław Rajczakowski (844/2006);
Krystyna Kaczor (845/2006);
Tomasz Grzybkowski (846/2006);
Janusz Wilczyński (847/2006);
Mirosław Kraszewski (848/2006);
Brygida i Tadeusz Pokrzeptowicz (4 aláírással) (849/2006);
TAO AFI + A&D (European Commission Staff Association) (és 1000 aláírás) (850/2006);
Marie-Jöelle Chaillol (851/2006);
August Eßer (852/2006);
Renata Cempura Klimek (853/2006);
Hans-Eike Weitz (854/2006);
Heribert Süttmann (855/2006);
Ellen Wilmes (856/2006);
Francisco Murcia Puchades (Federacion de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la comunidad Valenciana) (857/2006);
Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (858/2006);
Gema Amor Pérez (Generalitat Valenciana) (859/2006);
Matteo Cornelius Sullivan (Partito della Alternativa Monarchica) (3 aláírással) (860/2006);
Jose Vitorino (861/2006).


10. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát továbbította:

- jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodásnak a Horvátországból vagy a Közösségből származó cukor és cukortermékek vámkontingensei tekintetében történő módosításról.


11. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Határozat az eljárási szabályzat 202. cikke szerinti jelentés készítéséről

AFCO bizottság

- Az Eljárási Szabályzat 15. cikkének és 182. cikke (1) bekezdésének módosítása: a quaestorok és a bizottságok elnökségének megválasztása (2006/2287(REG))


12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

A 2006.12.11-14-i, valamint a 2006.12.18-i ülés végleges napirendtervezetét (PE 381.846 PDOJ) kiosztották, és módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

A Bizottság sürgősségi eljárás alkalmazására (az Eljárási Szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

10 határozati javaslat a szabadság, a biztonság és a jog térségének finanszírozásával kapcsolatban (az előzetes napirendtervezet 93., illetve 112-120. pontjai).

A Tanács megítélése szerint a szükséges finanszírozás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a Parlament még az év vége előtt megadja beleegyezését. Ellenkező esetben a programok megvalósítása nem kezdődhet meg 2007. január 1-jén, ami rendkívül súlyos következményekkel járna a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése térségének fejlődése szempontjából.

A Parlament a következő ülés kezdetén határoz a sürgősségi eljárásról.

Ülések: 2006.12.11-2006.12.14

hétfő

- a Verts/ALE képviselőcsoport kérése, amely szerint a Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf-jelentésről (A6-0411/2006) folytatott vitát (az előzetes napirendtervezet 9. pontja) a napirend utolsó pontjaként tartsák meg.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

kedd

- a PSE képviselőcsoport kérése, amelyet támogat a PPE-DE és az ALDE képviselőcsoport is, amely szerint az Erna Hennicot-Schoepges-jelentést (A6-0435/2006) vita nélkül bocsássák szavazásra.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Ezt a pontot felveszik a szerdai szavazások órájának napirendjére.

Felszólal: Philip Bushill-Matthews, aki eltérést jelez az előzetes napirendtervezet angol és francia nyelvű változatában a kérdések órájára fenntartott idő tekintetében (Az elnök azt válaszolja, hogy a francia nyelvű változat a helyes), és Bernd Posselt a kérdések órájának megrövidítéséről.

szerda

- az ALDE képviselőcsoport kérése, amelyet támogat a PPE-DE, a PSE, a Verts/ALE és az UEN képviselőcsoport is, amely szerint a szavazások órájának napirendjére vegyenek fel egy állásfoglalásra irányuló indítványt az 1985. december 20-i, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv végrehajtási intézkedéseit tartalmazó tervezet tárgyában.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A módosítások benyújtásának határideje: holnap, 2006.12.12., kedd, 12 óra.

csütörtök

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (az Eljárási Szabályzat 115. cikke):

- a PPE-DE képviselőcsoport kérése, amely szerint a „A Líbiában fogva tartott egészségügyi dolgozók szabadon bocsátása” című pontot (az előzetes napirendtervezet 106. pontja) váltsák fel egy „Mianmar (Burma)” című ponttal.

Felszólal: a kérelemmel kapcsolatban Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Simon Busuttil, aki indokolja a kérelmet, és Hannes Swoboda.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

2006.12.18-i ülés

- nincs javasolt változtatás

°
° ° °

Az ügyrendet megállapították.


13. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Zita Pleštinská, Kyriacos Triantaphyllides, Bruno Gollnisch, Marianne Mikko, Georgios Papastamkos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, James Nicholson, Brian Crowley, Jan Tadeusz Masiel, Caroline Lucas, Mary Lou McDonald, Józef Pinior, Richard Corbett, Bernadette Bourzai, Avril Doyle, Luís Queiró, Chris Davies, Ioannis Gklavakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Georgios Karatzaferis, Andrzej Jan Szejna, Witold Tomczak, Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Gerard Batten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Françoise Castex, Danutė Budreikaitė, Mairead McGuinness, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Zaleski és Czesław Adam Siekierski.


14. Európai Vegyianyag-ügynökség ***II - A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra: a Tanács közös álláspontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK bizottsági irányelv, a 93/67/EGK bizottsági irányelv, a 93/105/EK bizottsági irányelv és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Ajánlás második olvasatra: a Tanács közös álláspontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló .../2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi előterjeszti ajánlásait második olvasatra.

Felszólal: Mauri Pekkarinen (a Tanács soros elnöke), Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dagmar Roth-Behrendt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Miroslav OUZKÝ
alelnök

Felszólal: Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (mivel felszólalását ír nyelven kezdi, az elnök felhívja a figyelmét, hogy ezt a nyelvet plenáris ülésen nem tolmácsolják), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen és Thomas Ulmer.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen és Stavros Dimas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.13-i jegyzőkönyv 8.1. pont és 2006.12.13-i jegyzőkönyv 8.2. pont .


15. Közösségi Vámkódex ***I - Vám 2013 program ***I (vita)

Jelentés a Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács határozatára irányuló javaslatról a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról [COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

Felszólal: László Kovács (a Bizottság tagja).

Janelly Fourtou előterjeszti jelentéseit.

Felszólal: Jean-Pierre Audy (az INTA bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Henrik Lax, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, független, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk és László Kovács.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.12-i jegyzőkönyv 14.15. pont és 2006.12.12-i jegyzőkönyv 14.8. pont .


16. A sérülések megelőzése és a biztonság elősegítése * (vita)

Jelentés a sérülések megelőzéséről és a biztonság elősegítéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról [COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Kathy Sinnott előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonios Trakatellis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Horst Schnellhardt és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.12-i jegyzőkönyv 14.19. pont .


17. Állat-egészségügyi kiadások * (vita)

Jelentés az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Ilda Figueiredo előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Janusz ONYSZKIEWICZ
alelnök

Felszólal: Mairead McGuinness, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Heinz Kindermann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Agnes Schierhuber, Bogdan Golik és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.12-i jegyzőkönyv 14.12. pont .


18. Banánágazat * (vita)

Jelentés a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeleteknek a banánágazat tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0489 – C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

Felszólal: Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja).

Jean-Claude Fruteau előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Salvador Garriga Polledo (a BUDG bizottság véleményének előadója), Pedro Guerreiro (a REGI bizottság véleményének előadója), Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Witold Tomczak, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Emanuel Jardim Fernandes, Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski és Mariann Fischer Boel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.13-i jegyzőkönyv 8.12. pont .


19. Az összetett takarmány forgalmazása ***I (vita)

Jelentés az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2002/2/EK irányelv helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Albert Jan Maat, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Heinz Kindermann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Agnes Schierhuber, Marc Tarabella, Elisabeth Jeggle, Thijs Berman és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.12-i jegyzőkönyv 14.16. pont .


20. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 381.846/OJ/OJMA).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Dagmar Roth-Behrendt

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Ţîrle

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat