Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0630/2006

Debatter :

PV 12/12/2006 - 5

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.14

Antagna texter :

P6_TA(2006)0565

Protokoll
Tisdagen den 12 december 2006 - Strasbourg

5. Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007

Debatten hölls den 14.11.2006 (punkt 15 i protokollet av den 14.11.2006).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007 (B6-0630/2006),

- Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007 (B6-0634/2006),

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas och Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (B6-0635/2006),

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (B6-0637/2006/rev),

- Françoise Grossetête och Hans-Gert Pöttering för PPE-DE-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (B6-0640/2006),

- Martin Schulz och Hannes Swoboda för PSE-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (B6-0642/2006).

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 13.12.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy