Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0631/2006

Debatter :

PV 12/12/2006 - 6

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.15
CRE 13/12/2006 - 8.15

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 12 december 2006 - Strasbourg

6. Toppmöte Ryssland / Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Toppmöte Ryssland / Europeiska unionen

Debatten hölls den 29.11.2006 (punkt 13 i protokollet av den 29.11.2006).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0631/2006),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis och Jacek Saryusz-Wolski för PPE-DE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0633/2006),

- Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski och Ryszard Czarnecki, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0636/2006),

- Esko Seppänen och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0638/2006),

- Paavo Väyrynen och Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0639/2006),

- Hannes Swoboda och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0641/2006).

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 13.12.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy