Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2006 - Strasbourg

7. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
CRE

Kiireellistä käsittelyä koskeva komission pyyntö (työjärjestyksen 134 artikla):

- ***I Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi huumetorjuntaa ja tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013
osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa [KOM(2006)0230 — C6 0095/2005 — 2005/0037B(COD)] - LIBE-valiokunta

- * Ehdotus neuvoston päätökseksi perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa [KOM(2005)0122 - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)] Esittelijä: Inger Segelström - LIBE-valiokunta

- * Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa [KOM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] - LIBE-valiokunta

- ***I Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa [KOM(2005)0122 - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)] - LIBE-valiokunta

- *** I Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa [KOM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD)] - LIBE-valiokunta

- ***I Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa [KOM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD)] - LIBE-valiokunta

- * Ehdotus neuvoston päätökseksi kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevan eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa [KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)] - LIBE-valiokunta

- ***I Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan palauttamisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa [KOM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0045(COD)] - LIBE-valiokunta

- * Ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007-2013 - Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma [KOM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS)] - LIBE-valiokunta

- * Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 – Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma [KOM(2005)0124 - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)] - LIBE-valiokunta

Puheenvuorot: Jean-Marie Cavada (LIBE-valiokunnan puheenjohtaja) ja Ewa Klamt PPE-DE-ryhmän puolesta.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

Nämä kohdat lisättiin äänestyksiin, jotka toimitetaan torstaina 14.12.2006 klo 12.00.

Määräaika tarkistusten jättämiselle täysistuntoa varten on keskiviikkona 13.12.2006 klo 10.00.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö