Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. december 2006 - Strasbourg

7. Sklep o nujnem postopku
Dobesedni zapis

Zahteva Komisije za obravnavo po nujnem postopku (člen 134 Poslovnika):

- ***I Spremenjeni predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za obdobje 2007-2013 "Preprečevanje uporabe drog in obveščanje" v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje" [COM(2006)0230 — C6 0095/2005 — 2005/0037B(COD)] - Odbor LIBE

- * Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa "Temeljne pravice in državljanstvo" za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje" [COM(2005)0122 - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)] Poročevalka: Inger Segelström - Odbor LIBE

- * Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa "Kazensko pravosodje" za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje" [COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] - Odbor LIBE

- ***I Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa "Civilno pravosodje" za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje" [COM(2005)0122 - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)] - Odbor LIBE

- *** I Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008-2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" [KOM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD)]- Odbor LIBE

- ***I Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" [KOM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD)]- Odbor LIBE

- * Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" [KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)]- Odbor LIBE

- ***I Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje za obdobje 2008-2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" [KOM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0045(COD)]- Odbor LIBE

- * Predlog Sklepa Sveta o vzpostavitvi posebnega programa "Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom" za obdobje 2007-2013: Splošni program "Varnost in varstvo svoboščin" [KOM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS)]- Odbor LIBE

- * Predlog Sklepa Sveta o vzpostavitvi posebnega programa "Preprečevanje kriminala in boj proti njemu" za obdobje 2007-2013: Splošni program "Varnost in varstvo svoboščin" [COM(2005)0124 - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)] - Odbor LIBE

Govorila sta Jean-Marie Cavada (predsednik odbora LIBE) in Ewa Klamt v imenu skupine PPE-DE.

Zahteva za nujni postopek je bila sprejeta.

Te točke so uvrščene v čas za glasovanje v četrtek, 14.12.2006 ob 12.00.

Rok za vložitev predlogov sprememb za plenarno zasedanje je sreda, 13.12.2006 do 10.00.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov