Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2006 - Strasbourg

7. Beslut om brådskande förfarande
Fullständigt förhandlingsreferat

Begäran från kommissionen om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på följande förslag:

- ***I Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande för perioden 2007-2013 av det särskilda programmet "Förebyggande av narkotikamissbruk och informaiton" som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" [KOM(2006)0230 — C6 0095/2005 — 2005/0037B(COD)] - utskottet LIBE

- * Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet "Förebyggande av narkotikamissbruk och information" för perioden 2007-2013, som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" [KOM(2005)0122 - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)] - utskottet LIBE

- * Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet "Förebyggande av narkotikamissbruk och information" för perioden 2007-2013, som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" [KOM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] - utskottet LIBE

- ***I Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet "Förebyggande av narkotikamissbruk och information" för perioden 2007-2013, som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" [KOM(2005)0122 - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)] - utskottet LIBE

- *** I Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" [KOM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD)]- utskottet LIBE

- ***I Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" [KOM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD)]- utskottet LIBE

- * Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" [KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)]- utskottet LIBE

- ***I Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" [KOM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0045(COD)]- utskottet LIBE

- * Förslag till rådets beslut om inrättande av det specifika programmet "Terrorism - förebyggande, beredskap och konsekvenshantering" för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Säkerhet och skydd av friheter" [KOM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS)]- utskottet LIBE

- * Förslag till rådets beslut om inrättande av det specifika programmet "Terrorism - förebyggande, beredskap och konsekvenshantering" för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Säkerhet och skydd av friheter" [KOM(2005)0124 - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)] - utskottet LIBE

Talare: Jean-Marie Cavada (ordförande för utskottet LIBE) och Ewa Klamt för PPE-DE-gruppen.

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Dessa punkter skulle tas upp under omröstningen torsdagen den 14.12.2006 kl. 12.00.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag skulle löpa ut onsdagen den 13.12.2006 kl. 10.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy