Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2006 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Määrärahojen siirrot
 5.Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2007 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.EU–Venäjä-huippukokous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 8.Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II - Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen * (keskustelu)
 9.Pohjaveden suojelu pilaantumiselta ja huononemiselta ***III (keskustelu)
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Äänestykset
  
11.1.Komission bulgarialaisen jäsenehdokkaan nimittäminen (äänestys)
  
11.2.Komission romanialaisen jäsenehdokkaan nimittäminen (äänestys)
 12.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 13.Esityslista
 14.Äänestykset (jatkoa)
  
14.1.Tilintarkastustuomioistuimen bulgarialaisen jäsenen nimittäminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.2.Tilintarkastustuomioistuimen romanialaisen jäsenen nimittäminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.3.Yksityiskohtaiset säännöt Islannin ja Norjan osallistumisesta EU:n operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.4.Kuluttajapolitiikkaa koskeva yhteisön toimintaohjelma (2007–2013) ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.5.Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.6.Jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia koskevien tilastotietojen toimittaminen ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.7.Alaikäisten ja ihmisarvon suojelu audiovisuaali- ja verkkotietopalvelualan kilpailukyky huomioon ottaen ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.8.Tulliohjelma 2013 ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.9.Sähköinen tulli- ja kauppaympäristö ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.10.Maatilojen rakennetta koskevat tutkimukset ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.11.Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen yhteistyö * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.12.Eläinlääkintäalan kustannukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
14.13.Pohjaveden suojelu pilaantumiselta ja huononemiselta ***III (äänestys)
  
14.14.Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II (äänestys)
  
14.15.Yhteisön tullikoodeksi ***I (äänestys)
  
14.16.Rehuseosten liikkuvuus ***I (äänestys)
  
14.17.Ulkomaisia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevat tilastot***I (äänestys)
  
14.18.Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I (äänestys)
  
14.19.Vammojen ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen * (äänestys)
  
14.20.Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen * (äänestys)
 15.Äänestysselitykset
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Jäsenvaltioiden tiettyjen televisiolähetyksiä koskevien säännösten koordinointi ***I (keskustelu)
 19.Euroopan unionin vuosittainen raportti ihmisoikeuksista (keskustelu)
 20.Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (kaikki pääluokat) - Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * - Lisätalousarvio nro 6/2006 (keskustelu)
 21.Esityslista
 22.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 23.Euroopan globalisaatiorahaston perustaminen ***I (keskustelu)
 24.Euroopan tasa-arvoinstituutti ***II (keskustelu)
 25.Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta ***I (keskustelu)
 26.Parlamentin kokoonpano
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (236 kb) Läsnäololista (64 kb)       
 
Pöytäkirja (200 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (204 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (219 kb) 
 
Pöytäkirja (245 kb) Läsnäololista (68 kb) Äänestysten tulokset (130 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (148 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö