Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2006. gada 12. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Komisijas 2007. gada darba un likumdošanas programma (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 6.Krievijas un Eiropas Savienības augstākā līmeņa sanāksme (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 7.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 8.Attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instruments ***II - Finanšu instruments sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni * (debates)
 9.Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***III (debates)
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Bulgārijas komisāra iecelšana amatā (balsošana)
  
11.2.Rumānijas komisāra iecelšana amatā (balsošana)
 12.Saharova prēmijas piešķiršana (svinīgā sēde)
 13.Darba kārtība
 14.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
14.1.Bulgārijas pārstāvja iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.2.Rumānijas pārstāvja iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.3.Islandes un Norvēģijas līdzdalības aspekti Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie dalībvalstu ārējām robežām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.4.Kopienas rīcības programma patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada līdz 2013. gadam) ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.5.Konkrētu pārnēsājamu, sūkļveidīgu encefalopātu profilakse, kontrole un izskaušana ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.6.Datu sniegšana par dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.7.Nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzība saistībā ar Eiropas audiovizuālajiem un informācijas pakalpojumiem ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.8.Programma "Muita 2013" ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.9.Elektroniska vide muitā un tirdzniecībā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.10.Lauku saimniecību struktūras apsekojumi ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.11.Līdzekļu atguves dienestu sadarbība * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.12.Izdevumi veterinārijas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.13.Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***III (balsošana)
  
14.14.Attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instruments ***II (balsošana)
  
14.15.Kopienas muitas kodekss ***I (balsošana)
  
14.16.Barības maisījumu aprite ***I (balsošana)
  
14.17.Kopienas statistika par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību***I (balsošana)
  
14.18.Eiropas finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē ***I (balsošana)
  
14.19.Traumu profilakse un drošības veicināšana * (balsošana)
  
14.20.Finanšu instruments sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni * (balsošana)
 15.Balsojumu skaidrojumi
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Dalībvalstu atsevišķu noteikumu saskaņošana attiecībā uz televīzijas apraidi ***I (debates)
 19.Cilvēktiesību padomes ikgadējais ziņojums (debates)
 20.2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekts ar Padomes iesniegtajiem grozījumiem (visas iedaļas) - Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam * - Budžeta grozījuma projekts 6/2006 (debates)
 21.Darba kārtība
 22.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 23.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveide ***I (debates)
 24.Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ***II (debates)
 25.Mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājums attiecībā uz emisiju un piekļuve transportlīdzekļa remonta informācijai ***I (debates)
 26.Parlamenta sastāvs
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (236 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)       
 
Protokols (247 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) Balsošanas rezultāti (217 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (156 kb) 
 
Protokols (253 kb) Apmeklējumu reģistrs (70 kb) Balsošanas rezultāti (146 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (165 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika