Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Anslagsöverföringar
 5.Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (ingivna resolutionsförslag)
 6.Toppmöte Ryssland / Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)
 7.Beslut om brådskande förfarande
 8.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***II - Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier * (debatt)
 9.Skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring ***III (debatt)
 10.Välkomsthälsning
 11.Omröstning
  
11.1.Nominering av den bulgariska kommissionsledamoten (omröstning)
  
11.2.Nominering av den rumänska kommissionsledamoten (omröstning)
 12.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 13.Föredragningslista
 14.Omröstning (fortsättning)
  
14.1.Nominering av revisionsrättens bulgariska ledamot (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.2.Nominering av revisionsrättens rumänska ledamot (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.3.Villkoren för Islands och Norges deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.4.Gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.5.Förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.6.Rapportering av uppgifter om landade fiskeriprodukter ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.7.Skydd av minderåriga och människans värdighet och konkurrenskraften hos industrin för audiovisuella tjänster och informationstjänster ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.8.Programmet Tull 2013 ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.9.En papperslös miljö för tullen och handeln ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.10.Undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.11.Samarbete mellan kontoren för återvinning av tillgångar * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.12.Utgifter inom veterinärområdet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.13.Skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring ***III (omröstning)
  
14.14.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***II (omröstning)
  
14.15.Gemenskapens tullkodex ***I (omröstning)
  
14.16.Avyttring av foderblandningar ***I (omröstning)
  
14.17.Statistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet***I (omröstning)
  
14.18.Europeiskt finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i världen ***I (omröstning)
  
14.19.Förebyggande av skador och främjande av säkerhet * (omröstning)
  
14.20.Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier * (omröstning)
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller sändningsverksamhet för television ***I (debatt)
 19.Rådets årsrapport om de mänskliga rättigheterna (debatt)
 20.Förslag till allmän budget 2007, såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) - Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * - Förslag till ändringsbudget nr 6/2006 (debatt)
 21.Föredragningslista
 22.Frågestund (frågor till kommissionen)
 23.Inrättande av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter ***I (debatt)
 24.Europeiskt jämställdhetsinstitut ***II (debatt)
 25.Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp och om tillgång till reparationsinformation ***I (debatt)
 26.Parlamentets sammansättning
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (236 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (197 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (199 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (213 kb) 
 
Protokoll (253 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (133 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (185 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy