Indiċi 
Minuti
PDF 263kWORD 258k
It-Tlieta, 12 ta' Diċembru 2006 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 5.Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni 2007 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Laqgħa Għolja Russja/Unjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Votazzjoni fuq talba għal proċedura ta' urġenza
 8.Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***II - Strument ta' finanzjament għal koperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli * (dibattitu)
 9.Protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorazzjoni ***III (dibattitu)
 10.Merħba uffiċjali
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  
11.1.Ħatra ta' membru tal-Kummissjoni Bulgaru(votazzjoni)
  
11.2.Ħatra ta' membru tal-Kummissjoni Rumen (votazzjoni)
 12.Għoti tal-Premju Sakharov (Seduta formali)
 13.Aġenda
 14.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
14.1.Nomina tal-membru Bulgaru tal-Qorti ta' l-Awdituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.2.Nomina tal-membru Rumen tal-Qorti ta' l-Awdituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.3.Modalitajiet għall-parteċipazzjoni ta' l-Iżlanda u n-Norveġja fl-attivitajiet ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Immaniġġjar tal-Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.4.Programm ta' azzjoni komunitarja fil-qasam tal-politika tal-konsumaturi (2007-2013) ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.5.Prevenzjoni, kontroll u qerda ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.6.L-għoti ta’ data ta' l-istatistika dwar l-iżbark ta' prodotti tas-sajd fl-Istati Membri ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.7.Il-protezzjoni tal-minuri u tad-dinjità tal-bniedem u dwar id-dritt ta’ tweġiba fir-rigward tal-kompetittività ta’ l-industrija Ewropea tas-servizzi awdjoviżivi u ta’ l-informazzjoni online ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.8.Programm Dwana 2013 ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.9.Ambjent mingħajr karti għad-dwana u l-kummerċ ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.10.Stħarriġ dwar l-istruttura ta' azjendi agrikoli ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.11.Koperazzjoni bejn l-uffiċċji ta' l-irkupru ta' l-assi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.12.Spejjeż fil-kamp veterinarju * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.13.Protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorazzjoni ***III (votazzjoni)
  
14.14.Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***II (votazzjoni)
  
14.15.Kodiċi Doganali ***I (votazzjoni)
  
14.16.Ċirkolazzjoni ta' għalf kompost għall-annimali ***I (votazzjoni)
  
14.17.Statistika tal-Komunità rigward l-istruttura u l-attività ta’ l-affiljati barranin***I (votazzjoni)
  
14.18.Strument finanzjarju Ewropew għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja ***I (votazzjoni)
  
14.19.Prevenzjoni tal-korrimenti u l-promozzjoni tas-sigurtà * (votazzjoni)
  
14.20.Strument ta' finanzjament għal koperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli * (votazzjoni)
 15.Spjegazzjonijiet tal-vot
 16.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 18.Koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet ta' l-Istati Membri dwar ix-xandir televiżiv ***I (dibattitu)
 19.Rapport annwali ta' l-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)
 20.Abbozz tal-baġit ġenerali 2007, emendat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha) - Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej * - Abbozz tal-baġit li jemenda Nru 6/2006 (dibattitu)
 21.Aġenda
 22.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 23.It-twaqqif ta' Fond Ewropew ta’ aġġustament għall-Globalizzazzjoni ***I (dibattitu)
 24.Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ***II (dibattitu)
 25.Approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ emissjonijiet u l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija tal-vetturi ***I (dibattitu)
 26.Kompożizzjoni tal-Parlament
 27.Aġenda għas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Miroslav OUZKÝ
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Sitwazzjoni fil-gżejjer tal-Fiji

- Pasqualina Napoletano u Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fil-Fiji (B6-0646/2006);

- Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt u Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-kolp ta' stat fil-Fiji (B6-0649/2006);

- Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Fiji wara l-kolp ta' stat (B6-0652/2006);

- Margrete Auken u Marie-Hélène Aubert f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-Fiji (B6-0660/2006);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki u Roberts Zīle f'isem il-grupp UEN, dwar il-kolp ta' stat fil-Fiji (B6-0662/2006);

- István Szent-Iványi u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Fiji (B6-0663/2006).

II. Implikazzjonijiet għall-qawwiet tan-NU fl-abbuz sesswali fil-Liberja u f'Haiti

- Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Charles Tannock u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-implikazzjonijiet għall-qawwiet tan-NU fil-kuntest ta' l-abbużi sesswali fil-Liberja u f'Haiti (B6-0648/2006);

- Luisa Morgantini u Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-implikazzjonijiet għall-qawwiet tan-NU fil-kuntest ta' l-abbużi sesswali fil-Liberja u f'Haiti (B6-0653/2006);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Marcin Libicki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński u Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN, dwar l-implikazzjonijiet għall-qawwiet tan-NU fil-kuntest ta' l-abbużi sesswali fil-Liberja u f'Haiti (B6-0654/2006);

- Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marie-Arlette Carlotti, Miguel Angel Martínez Martínez, María Sornosa Martínez u Pierre Schapira f'isem il-grupp PSE, dwar l-implikazzjonijiet għall-qawwiet tan-NU fil-kuntest ta' l-abbużi sesswali fil-Liberja u f'Haiti (B6-0656/2006);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Hiltrud Breyer u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar l-implikazzjonijiet għall-qawwiet tan-NU fil-kuntest ta' l-abbużi sesswali fil-Liberja u f'Haiti (B6-0659/2006).

III. Myanmar

- Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Simon Coveney u Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni fil-Birmanja (B6-0647/2006);

- Vittorio Agnoletto u Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-Birmanja (B6-0651/2006);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock u Marc Tarabella f'isem il-grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fil-Birmanja (B6-0655/2006);

- Frédérique Ries u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Birmanja (B6-0657/2006);

- Gintaras Didžiokas f'isem il-grupp UEN, dwar il-Birmanja/Myanmar (B6-0658/2006);

- Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Birmanja (Myanmar) (B6-0661/2006).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tabbroga d-Direttiva tal-Kunsill (KEE) Nru 71/304 tas-26 ta’ Lulju 1971 dwar it-trażżin tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-provvista tas-servizzi fil-qasam tas-swieq tax-xogħlijiet pubbliċi u fuq l-allokazzjoni tal-kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi mill-aġenziji intermedjarji jew mill-fergħat (COM(2006)0748 - C6-0440/2006 - 2006/0249(COD))

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi (COM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

EMPL, ITRE, INTA, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward il-konklużjoni tal-ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2002/38/KE rigward il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ l-arranġamenti tat-taxxa fuq il-valur miżjud għas-servizzi ta’ xandir tar-radju u t-televiżjoni u ċerti servizzi pprovduti elettronikament (COM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Programm Statistiku Komunitarju 2008-2012 (COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea : Ittra ta' emenda nru 2 riveduta għall-abbozz tal-baġit ġenerali tal-komunitajiet ewropej għas-sena finanzjarja 2007 (15783/2006 - C6-0444/2006 - 2006/2018(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea: Ittra ta' Emenda Nru 3 għall-Abbozz ta' Baġit Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 2007 (15636/2006 - C6-0443/2006 - 2006/2018(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 2007, kif emendat u akkompanjat minn proposti għal modifiki (15637/2006 - C6-0442/2006 - 2006/2018(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju nru. 6 għas-sena finanzjarja 2006 - Taqsima III – Kummissjoni (15635/2006 - C6-0441/2006 - 2006/2265(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti:

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on amendment of Rules 15 and 182(1) of Parliament's Rules of Procedure - Election of Quaestors and committee bureaux (2006/2287(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Jo Leinen (A6-0464/2006)

- * Rapport dwar l-Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li jemenda r-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej għal dak li jirrigwarda s-sistema lingwistika, sabiex jiġu inklużi l-Bulgaru u r-Rumen fost il-lingwi tal-kawża stabbiliti mir-Regoli tal-Proċedura (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006)

- * Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on the Draft Council Decision amending the Rules of Procedure of the Court of First Instance of the European Communities with regard to languages, in order to include Bulgarian and Romanian among the languages of cases as laid down in the Rules of Procedure (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-kriterji tal-Komunità għall-qerda u s-sorveljanza ta’ ċertu mard ta’ l-annimali (verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0315 - C6-0236/2006 - 2006/0104(CNS)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0461/2006)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-preżentazzjoni ta’ l-istatistika dwar il-qabdiet nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-Grigal ta’ l-Atlantiku (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0497 - C6-0301/2006 - 2006/0164(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0460/2006)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eliminazzjoni ta' kontrolli li jsiru mal-fruntieri ta' Stati Membri fil-qasam ta' trasport bit-triq u b'passaġġi ta' l-ilma interni (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0432 - C6-0261/2006 - 2006/0146(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0459/2006)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċedura għal eżaminazzjoni u konsultazzjoni minn qabel fir-rigward ta’ ċerti liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi relatati mat-trasport proposti fi Stati Membri (Verżjoni Kodifikata) (COM(2006)0284 - C6-0185/2006 - 2006/0099(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0458/2006)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament (Euratom, KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-konfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (Verżjoni kodifikata) (COM(2006)0477 - C6-0290/2006 - 2006/0159(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0457/2006)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report with a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the progress of the negotiations on the framework decision on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters (2006/2286(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Martine Roure (A6-0456/2006)

- ***I Rapport dwar il-proposta emendata għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm speċifiku “Prevenzjoni tad-Droga u l-informazzjoni dwarha” bħala parti mill-programm ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” (COM(2006)0230 [[02]] - C6-0464/2006 - 2005/0037B(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Inger Segelström (A6-0454/2006)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li jistabilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm speċifiku “Ġustizzja Kriminali” bħala parti mill-Programm ġenerali dwar "id-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja" (COM(2005)0122 [[03]] - C6-0237/2005 - 2005/0039(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Inger Segelström (A6-0453/2006)

- ***I Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi, għall-perjodu 2007-2013, il-programm speċifiku "Ġustizzja Ċivili" bħala parti mill-programm Ġenerali "Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja" (COM(2005)0122 [[04]] - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Inger Segelström (A6-0452/2006)

- Rapport dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 kif modifikat mill-Kunsill u l-ittri ta' emendi Nri 1/2007, 2/2007 u 3/2007 għall-abbozz ta' baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 - Taqsima I - Parlament Ewropew, Taqsima II – Kunsill, Taqsima III – Kummissjoni, Taqsima IV – Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Qorti ta' l-Awdituri, Taqsima VI – Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII – Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII (A) – Ombudsman Ewropew, Taqsima VIII (B) – Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni ta’ l-Informazzjoni (15637/2006 - C6-0442/2006 - 2006/2018(BUD)) - Kumitat BUDG (A6-0451/2006)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

- ***II Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Institute for Gender Equality (Text with EEA relevance) (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD)) - Kumitat FEMM (A6-0455/2006)

3) mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni dwar id-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġiż (03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD))


4. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 42/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0352/2006 - SEC(2006)1282).

Wara konsultazzjoni mal-Kunsill, il-Kumitat huwa awtorizza t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, bil-kundizzjoni li ma jittieħed ebda impenn qabel l-adozzjoni finali ta' l-atti ġuridiċi meħtieġa.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 47/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0353/2006 - SEC(2006)1288).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 48/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0368/2006 - SEC(2006)1349).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 50/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0369/2006 - SEC(2006)1351).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 51/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0405/2006 - SEC(2006)1352).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 54/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0406/2006 - SEC(2006)1355).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 55/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0416/2006 - SEC(2006)1399).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 56/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0407/2006 - SEC(2006)1400).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 58/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0425/2006 - SEC(2006)1402).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.


5. Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni 2007 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni 2007

Id-dibattitu sar fid-data 14.11.2006 (punt 15 tal- Minuti ta' 14.11.2006).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' l-2007 (B6-0630/2006);

- Silvana Koch-Mehrin f'isem il-grupp ALDE, dwar il-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' l-2007 (B6-0634/2006);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas u Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-grupp UEN, dwar il-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' l-2007 (B6-0635/2006);

- Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' l-2007(B6-0637/2006/rév.);

- Françoise Grossetête u Hans-Gert Pöttering f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' l-2007 (B6-0640/2006);

- Martin Schulz u Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, dwar il-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' l-2007 (B6-0642/2006).

Votazzjoni: punt 8.14 tal- Minuti ta' 13.12.2006 .


6. Laqgħa Għolja Russja/Unjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Laqgħa Għolja Russja/Unjoni Ewropea

Id-dibattitu sar fid-data 29.11.2006 (punt 13 tal- Minuti ta' 29.11.2006).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes u Rebecca Harms f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar is-sammit UE/Russja (B6-0631/2006);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis u Jacek Saryusz-Wolski f'isem il-grupp PPE-DE, dwar is-sammit UE/Russja (B6-0633/2006);

- Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski u Ryszard Czarnecki,dwar is-sammit UE/Russja (B6-0636/2006);

- Esko Seppänen u Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sammit UE/Russja (B6-0638/2006);

- Paavo Väyrynen u Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, dwar is-sammit UE/Russja (B6-0639/2006);

- Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, dwar is-sammit UE/Russja (B6-0641/2006).

Votazzjoni: punt 8.15 tal- Minuti ta' 13.12.2006 .


7. Votazzjoni fuq talba għal proċedura ta' urġenza

Talba mill-Kummissjoni biex tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura) għal:

- ***I Proposta li temenda d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-2007-2013 il-Programm speċifiku "Prevenzjoni tal-konsum tad-droga u informazzjoni lill-pubbliku" fil-qafas tal-programm ġenerali "id-Drittijiet fundamentali u l-Ġustizzja" [COM(2006)0230 — C6 0095/2005 — 2005/0037B(COD)] - Kumitat LIBE

- * Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm speċifiku "Id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza" fil-qafas tal-programm Ġenerali "id-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja" [COM(2005)0122 - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)] Rapporteur: Inger Segelström - Kumitat LIBE

- * Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-programm speċifiku "Il-Gustizzja kriminali" fil-qafas tal-programm ġenerali "id-Drittijiet fundamentali u l-Ġustizzja [COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] - Kumitat LIBE

- ***I Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-programm speċifiku "Il-Ġustizzja Ċivili " fil-qafas tal-programm Ġenerali "id-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja" [COM(2005)0122 - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)] - Kumitat LIBE

- *** I Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013 fil-qafas tal-programm Ġenerali "Is-Solidarjetà u l-Amministrazzjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni" [COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD)]- Kumitat LIBE

- ***I Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tistabbilixxi Fondi għall-fruntieri esterni għall-perijodu 2007-2013 fil-qafas tal-programm Ġenerali "Is-Solidarjetà u l-Amministrazzjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni" [COM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD)]- Kumitat LIBE

- * Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill bil-ħsieb li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-perjodu 2007-2013 fil-qafas tal-programm Ġenerali "Is-Solidarjetà u l-Amministrazzjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni" [COM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)]- Kumitat LIBE

- ***I Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Ripatrijazzjonii għall-perijodu 2008-2013 fil-qafas tal-programm Ġenerali "Is-Solidarjetà u l-Amministrazzjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni" [COM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0045(COD)]- Kumitat LIBE

- * Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm speċifiku "Prevenzjoni, tħejjija u Ġestjoni tal-Konsegwenzi tat-Terroriżmu" għall-perjodu 2007-2013: Programm Ġenerali dwar "is-Sigurtà u s-Salvagwardja tal-Libertajiet" [COM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS)]- Kumitat LIBE

- * dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm speċifiku "Prevenzjoni u ġlieda kontra l-kriminalita' għall-perjodu 2007-2013: Programm Ġenerali dwar "is-Sigurtà u s-Salvagwardja tal-Libertajiet" [COM(2005)0124 - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)] - Kumitat LIBE

Tkellmu: Jean-Marie Cavada (chairman tal-Kummissjoni LIBE) et Ewa Klamt f'isem il-grupp PPE-DE.

It-talba għal proċedura ta' urġenza ġiet approvata.

Dawn il-punti se jitressqu għalll-ħin tal-votazzjoni tal-Ħamis 14.12.2006 f'nofsinhar.

L-iskadenza għat-tressiq ta' l-emendi għas-seduta plenarja ġiet stabbilita hekk: data: 13.12.2006 ħin: 10.00.


8. Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***II - Strument ta' finanzjament għal koperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli * (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp [11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0448/2006)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għal koperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli [11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A6-0430/2006)

Gay Mitchell ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

David Martin ippreżenta r-rapport.

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Syed Kamall f'isem il-grupp PPE-DE, Margrietus van den Berg f'isem il-grupp PSE, Danutė Budreikaitė f'isem il-grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Hélène Goudin f'isem il-grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Thierry Cornillet, Witold Tomczak, Andreas Mölzer, Nirj Deva, Marie-Arlette Carlotti, Toomas Savi u Georgios Papastamkos.

IPPRESIEDA Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Viċi-President

Tkellmu: Erika Mann, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Justas Vincas Paleckis, Eoin Ryan u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.14 tal- Minuti ta' 12.12.2006 u punt 14.20 tal- Minuti ta' 12.12.2006 .


9. Protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorazzjoni ***III (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta konġunta, approvata mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorazzjoni (PE-CONS 03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD) - .Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - rapporteur: Christa Klaß (A6-0446/2006)

Christa Klaß ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Péter Olajos f'isem il-grupp PPE-DE, María Sornosa Martínez f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Hiltrud Breyer f'isem il-grupp Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-grupp UEN, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Jim Allister Membru mhux affiljat, Richard Seeber, Karin Scheele, Anne Laperrouze, Carl Schlyter, Kathy Sinnott u Proinsias De Rossa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.13 tal- Minuti ta' 12.12.2006 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.30 )


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

10. Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni du Parlement afghan, immexxija minn son Excellence Mohammad Yonus Qanoni, Président de l'Assemblée nationale d'Afghanistan, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


11.1. Ħatra ta' membru tal-Kummissjoni Bulgaru(votazzjoni)

ABBOZZ GĦAL DEĊIŻJONI B6-0644/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Tkellmu dwar il-ħatra tal-membri Bulgari u Rumeni tal-Kummissjoni: José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni), Hans-Gert Pöttering f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Jeffrey Titford f'isem il-grupp IND/DEM, u Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat.

Adottata (P6_TA(2006)0529)


11.2. Ħatra ta' membru tal-Kummissjoni Rumen (votazzjoni)

ABBOZZ GĦAL DEĊIŻJONI B6-0645/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

Adottata (P6_TA(2006)0530)


12. Għoti tal-Premju Sakharov (Seduta formali)

Mill-12.00 sal-12.30 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni ta' l-għoti tal-premju Sakharov lill-Alexandre Milinkievitch, Kap ta' l-Oppożizzjoni Demokratika fil-Belarus.


IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi-President

13. Aġenda

Il-President jipproponi li jinqalbu l-ewwel żewġ punti ta' l-aġenda ta' l-Erbgħa  13.12.2006 wara nofsinhar, li jfisser li l-bidu jkun fit-15:00 bid-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-dejta, biex wara titkompla d-dikussjoni ta' prijorità dwar il-preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew.

Il-Parlament approva l-proposta.

Il-President ħabbar li r-rapport Jo Leinen dwar il-modifika tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew (Kumitati, kwesturi) (A6-0464/2006) kien adottat fil-kumitat fil-11.12.2006.

Huwa fakkar li dan il-punt se jitressaq fil-ħin tal-votazzjonijiet il-Ħamis 14.12.2006 u l-iskadenza tat-tressiq ta' l-emendi hija stabbilita għall-Erbgħa 13.12.2006 fl-10:00.

°
° ° °

Tkellmu: Hannes Swoboda u Richard Corbett dwar l-organizzazzjoni tax-xogħol.


14. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

14.1. Nomina tal-membru Bulgaru tal-Qorti ta' l-Awdituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar in-nomina ta' Nadezhda Sandolova bħala membru tal-Qorti ta' l-Awdituri [C6-0411/2006 - 2006/0811(CNS)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

(Votazzjoni sigrieta. Lista tal-parteċipanti għall-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0531)

Tkellmu:

Qabel il-votazzjoni, Bruno Gollnisch dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 150, paragrafu 6, tar-Regoli ta' Proċedura (Il-President irrispondih li dawk il-punti mressqa għall-votazzjoni biss huma disponibbli fil-lingwi kollha).


14.2. Nomina tal-membru Rumen tal-Qorti ta' l-Awdituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar in-nomina ta' Ovidiu Ispir bħala membru tal-Qorti ta' l-Awdituri [C6-0410/2006 - 2006/0812(CNS)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

( Votazzjoni sigrieta. Lista tal-parteċipanti għall-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0532)


14.3. Modalitajiet għall-parteċipazzjoni ta' l-Iżlanda u n-Norveġja fl-attivitajiet ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Immaniġġjar tal-Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, ta’ Arranġament bejn il-Komunità Ewropea, ir-Repubblika ta’ l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja dwar il-modalitajiet għall-parteċipazzjoni ta’ dawn l-istati fl-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta’ l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea [COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0533)


14.4. Programm ta' azzjoni komunitarja fil-qasam tal-politika tal-konsumaturi (2007-2013) ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tal-politika tal-konsumaturi (2007-2013) [13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0408/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Marianne Thyssen (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Dikjarata approvata (P6_TA(2006)0534)


14.5. Prevenzjoni, kontroll u qerda ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 999/2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-qerda ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered [14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2006)0535)


14.6. L-għoti ta’ data ta' l-istatistika dwar l-iżbark ta' prodotti tas-sajd fl-Istati Membri ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ data ta' l-istatistika dwar l-iżbark ta' prodotti tas-sajd fl-Istati Membri u li tħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1382/91 [14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0400/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2006)0536)


14.7. Il-protezzjoni tal-minuri u tad-dinjità tal-bniedem u dwar id-dritt ta’ tweġiba fir-rigward tal-kompetittività ta’ l-industrija Ewropea tas-servizzi awdjoviżivi u ta’ l-informazzjoni online ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-rakkomondazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-minuri u tad-dinjità tal-bniedem u dwar id-dritt ta’ tweġiba fir-rigward tal-kompetittività ta’ l-industrija Ewropea tas-servizzi awdjoviżivi u ta’ l-informazzjoni online [09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2006)0537)


14.8. Programm Dwana 2013 ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm ta’ azzjoni għad-dwana fil-Komunità (Dwana 2013) [COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0538)


14.9. Ambjent mingħajr karti għad-dwana u l-kummerċ ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ambjent mingħajr dokumenti għad-dwana u għall-kummerċ [COM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0539)


14.10. Stħarriġ dwar l-istruttura ta' azjendi agrikoli ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ Komunitarju dwar l-istruttura ta’ impriżi agrikoli, rigward il-qafas finanzjarju għall-perjodu 2007-2009 u l-kontribuzzjoni massima mill-Komunità għall-Bulgarija u r-Rumanija [COM(2006)0344 - C6-0217/2006 - 2006/0112(COD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0540)


14.11. Koperazzjoni bejn l-uffiċċji ta' l-irkupru ta' l-assi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Inizjattiva tar-Repubblika ta’ l-Awstrija, tar-Renju tal-Belġju u tar-Repubblika tal-Finlandja għall-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-koperazzjoni bejn l-Uffiċċji ta' l-Irkupru ta' Assi ta' l-Istati Membri fil-qasam tar-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta' rikavati mill-kriminalità, jew proprjetà oħra relatata mal-kriminalita' [07259/2006 - C6-0122/2006 - 2006/0805(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0388/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

INIZJATTIVA, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0541)


14.12. Spejjeż fil-kamp veterinarju * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 90/424/KEE tal-Kunsill dwar ċerti spejjeż fil-kamp veterinarju [COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0542)


14.13. Protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorazzjoni ***III (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta konġunta, approvata mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorazzjoni (PE-CONS 03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Christa Klaß (A6-0446/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-approvazzjoni)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROĠETT KOMUNI

Adottata (P6_TA(2006)0543)


14.14. Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp [11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0448/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2006)0544)


14.15. Kodiċi Doganali ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (Kodiċi Doganali Modernizzat) [COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0545)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0545)


14.16. Ċirkolazzjoni ta' għalf kompost għall-annimali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrettifika d-Direttiva 2002/2/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 79/373/KEE dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' għalf kompost għall-annimali [COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0546)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0546)


14.17. Statistika tal-Komunità rigward l-istruttura u l-attività ta’ l-affiljati barranin***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità rigward l-istruttura u l-attività ta’ l-affiljati barranin [COM(2005)0088 - C6-0084/2005 - 2005/0016(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Wolf Klinz (A6-0332/2005)


(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0547)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0547)


14.18. Strument finanzjarju Ewropew għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (Strument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem) [COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Ko-Rapporteurs: Hélène Flautre u Edward McMillan-Scott (A6-0376/2006)

Id-dibattitu seħħ fid-29.11.2006 (punt 16 tal-Minuti tad-29.11.2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0548)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0548)

Tkellmu:

Hélène Flautre (rapporteur) u Edward McMillan-Scott (rapporteur);

Hélène Flautre ippreżenta emenda orali għall-emenda 147, li ġiet aċċettata.


14.19. Prevenzjoni tal-korrimenti u l-promozzjoni tas-sigurtà * (votazzjoni)

Rapport Proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-korrimenti u l-promozzjoni tas-sigurtà [COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0549)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0549)

Tkellmu:

Kathy Sinnott (rapporteur).


14.20. Strument ta' finanzjament għal koperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għal koperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli [11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A6-0430/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0550)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0550)


15. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Marianne Thyssen - A6-0408/2006: Andreas Mölzer

Rapport Christa Klaß - A6-0446/2006: Andreas Mölzer u Richard Seeber

Rapport Gay Mitchell - A6-0448/2006:Vytautas Landsbergis


16. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Astrid Lulling għarrfet li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport Szabolcs Fazakas - A6-0443/2006.

Panagiotis Beglitis u Aloyzas Sakalas għarrfu li l-apparat ta' votazzjoni tagħhom ma kienx qed jiffunzjona fil-ħin tal-votazzjoni tal-ħatra taż-żewġ kummissarji.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Dagmar ROTH-BEHRENDT
Viċi-President

17. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


18. Koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet ta' l-Istati Membri dwar ix-xandir televiżiv ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 89/552/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamenti u amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar ix-xandir televiżiv [COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

Tkellem Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni).

Ruth Hieronymi ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Karsten Friedrich Hoppenstedt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Heide Rühle (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Jean-Marie Cavada (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Lissy Gröner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Erna Hennicot-Schoepges f'isem il-grupp PPE-DE, Henri Weber f'isem il-grupp PSE, Ignasi Guardans Cambó f'isem il-grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-grupp Verts/ALE, Umberto Guidoni f'isem il-grupp GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-grupp UEN, Thomas Wise f'isem il-grupp IND/DEM, Roger Helmer Membru mhux affiljat, József Szájer, Catherine Trautmann, Karin Resetarits, Miguel Portas, Johannes Blokland, Syed Kamall, Christa Prets, Sharon Bowles, Giusto Catania, Manolis Mavrommatis, Åsa Westlund, Patrizia Toia u Marie-Hélène Descamps.

IPPRESIEDA Janusz ONYSZKIEWICZ
Viċi-President

Tkellmu: Anna Hedh, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Luis Herrero-Tejedor u Viviane Reding.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal- Minuti ta' 13.12.2006 .


19. Rapport annwali ta' l-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport annwali ta' l-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem

Paula Lehtomäki (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Gerardo Galeote f'isem il-grupp PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco f'isem il-grupp PSE, Elizabeth Lynne f'isem il-grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-grupp UEN, Kathy Sinnott f'isem il-grupp IND/DEM, Simon Coveney, Józef Pinior, Marios Matsakis, Eoin Ryan, Richard Howitt, Jan Tadeusz Masiel, Paula Lehtomäki u Benita Ferrero-Waldner.

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Tkellem Marios Matsakis.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Gerardo Galeote f'isem il-grupp PPE-DE, Pasqualina Napoletano u Véronique De Keyser f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-grupp ALDE, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer, Luisa Morgantini u Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN, dwar is-segwitu tal-Premju Sakharov (B6-0650/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.33 tal- Minuti ta' 14.12.2006 .


20. Abbozz tal-baġit ġenerali 2007, emendat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha) - Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej * - Abbozz tal-baġit li jemenda Nru 6/2006 (dibattitu)

Rapport dwar l-Abbozz tal-baġit ġenarali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 kif emendat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha)
(15637/2006 – C6 0442/2006 – 2006/2018(BUD)2006/2018B(BUD))
u
l-ittri rettifikattivi Nri.
. 1/2007 (SEC (2006)0762)
. 2/2007 (13886/2006 - C6 - 0341/2006)
. 3/2007 (15636/2006 - C6 - 0443/2006)
tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007
Taqsima I, Parlament Ewropew
Taqsima II, Kunsill
Taqsima III, Kummissjoni
taqsima IV, Qorti tal-Ġustizzja
taqsima V, Qorti ta' l-Awdituri
Taqsima VI, Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Taqsima VII, Kumitat tar-Reġjuni
Taqsima VIII(A), Ombudsman Ewropew
Taqsima VIII(B), Kontrollur Ewropew għall-ħarsien tad-data [ 2006/2018(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Ko-Rapporteurs: James Elles u Louis Grech (A6-0451/2006)

Rapport dwar l-approċċ komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjni ta' regolament tal-Kunsill l li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

Rapport dwar l-abbozz tal-Baġit li jemenda Nru. 6/2006 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006 Taqsima III, Kummissjoni [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Gianni Pittella (A6-0444/2006)

James Elles u Louis Grech preżentaw ir-rapport tagħhom (A6-0451/2006).

Ingeborg Gräßle ippreżentat ir-rapport (A6-0447/2006).

Tkellmu: Ulla-Maj Wideroos (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dalia Grybauskaitė (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Borut Pahor (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Ville Itälä f'isem il-grupp PPE-DE, Catherine Guy-Quint f'isem il-grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-grupp ALDE, Gérard Onesta f'isem il-grupp Verts/ALE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-grupp UEN, Nils Lundgren f'isem il-grupp IND/DEM, u Sergej Kozlík Membru mhux affiljat.

Giovanni Pittella ppreżenta r-rapport (A6-0444/2006).

Tkellmu: Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Kyösti Virrankoski, Hans-Peter Martin, Janusz Lewandowski, Neena Gill, Markus Ferber, Paulo Casaca u Antonis Samaras.

IPPRESIEDA Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Viċi-President

Tkellmu: Vladimír Maňka, Jean-Claude Martinez, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Paul Rübig, Richard Corbett, li faħħru l-mod kif mexa d-dibattitu mal-President u Dalia Grybauskaitė.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6_2 tal-Minuti ta' l-14_12_2006, punt 8_6 tat-13_12_2006 u l-punt 8_7 tal-Minuti tat-13_12.2006.


21. Aġenda

Il-Konferenza tal-Presidenti preżentat proposta għal deċiżjoni dwar il-kontenut numeriku tal-kumitati (B6-0664/2006).

Dan il-punt tressaq għall-ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 14.12.2006 u l-iskadenza tat-tressiq ta' l-emendi ġiet stabbilita l-Erbgħa13.12.2006 f'nofsinhar.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 18.25
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
18.30 )


22. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0448/2006).

L-ewwel parti

Mistoqsija 37 (Sharon Bowles):

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Sharon Bowles, Richard Corbett u Alexander Stubb.

Mistoqsija 38 (David Martin):

Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' David Martin, Reinhard Rack u Jörg Leichtfried.

Mistoqsija 39 (Reinhard Rack):

Joe Borg wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Reinhard Rack, Robert Evans u Richard Seeber.

It-tieni parti

Mistoqsija 40 (Chris Davies):

Joe Borg wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Chris Davies u Jim Allister.

Il-mistoqsija 41 giet irtirata.

Mistoqsija 42 (Teresa Riera Madurell):

Joe Borg wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Teresa Riera Madurell.

Il-mistoqsijiet minn 43 sa 45 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 46 (Lambert van Nistelrooij):

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Lambert van Nistelrooij, Danutė Budreikaitė u Andreas Mölzer.

Mistoqsija 47 (Bernd Posselt):

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Il-mistoqsijiet minn 48 sa 53 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 54 (Marc Tarabella):

Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marc Tarabella.

Mistoqsija 55 (Sarah Ludford):

Markos Kyprianou wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

23. It-twaqqif ta' Fond Ewropew ta’ aġġustament għall-Globalizzazzjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ aġġustament għall-Globalizzazzjoni [COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006)

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Roselyne Bachelot-Narquin ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Giulietto Chiesa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Esko Seppänen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Vladimír Remek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Jamila Madeira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Ria Oomen-Ruijten f'isem il-grupp PPE-DE, Jean Louis Cottigny f'isem il-grupp PSE, Jean Marie Beaupuy f'isem il-grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Pierre Jonckheer, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Donata Gottardi, Philip Bushill-Matthews, Brigitte Douay, Iles Braghetto, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis, Ivo Belet u Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal- Minuti ta' 13.12.2006 .


24. Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa [10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Ko-Rapporteurs: Lissy Gröner u Amalia Sartori (A6-0455/2006)

Lissy Gröner u Amalia Sartori preżentaw ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Anna Záborská f'isem il-grupp PPE-DE, Zita Gurmai f'isem il-grupp PSE, Danutė Budreikaitė f'isem il-grupp ALDE, Hiltrud Breyer f'isem il-grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Britta Thomsen, Bairbre de Brún, Johannes Blokland, Teresa Riera Madurell, Pia Elda Locatelli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh u Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.18 tal- Minuti ta' 14.12.2006 .


25. Approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ emissjonijiet u l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija tal-vetturi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ emissjonijiet u l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 72/306/KEE u d-Direttiva ../../KE [COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Matthias Groote (A6-0301/2006)

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Matthias Groote ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Ivo Belet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Anja Weisgerber (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Bogusław Liberadzki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Martin Callanan f'isem il-grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-grupp PSE, Holger Krahmer f'isem il-grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-grupp Verts/ALE, Jens Holm f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Jacques Toubon, Péter Olajos, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Karsten Friedrich Hoppenstedt u Günter Verheugen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal- Minuti ta' 13.12.2006 .


26. Kompożizzjoni tal-Parlament

Ole Krarup avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 01.01.2007.

Bi qbil ma' l-Artikolu 4, paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura il-Parlament għaraf dan il-post vakanti li jibda minn din id-data u informa l-awtoritajiet nazzjonali konċernati.


27. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 381.846/OJME).


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.35.

Julian Priestley

Antonios Trakatellis

Secrétaire Général

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Osservaturi

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Ţîrle, Vigenin

Avviż legali - Politika tal-privatezza