Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2003/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0352/2006

Předložené texty :

A6-0352/2006

Rozpravy :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Hlasování :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0552

Zápis
Středa, 13. prosince 2006 - Štrasburk

8.1. Evropská agentura pro chemické látky ***II (hlasování)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94 a směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz (předseda výboru ENVI) a Guido Sacconi (zpravodaj).

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2006)0552)

K hlasování vystoupili:

- Guido Sacconi po hlasování o kompromisním balíčku (možnost 1);

- Roberto Musacchio k tomu, že je nezbytné, aby zpravodaj při hlasování zohlednil různorodé názory poslanců přítomných v jednacím sále;

- Carl Schlyter k případnému dohodovacímu řízení;

- Guido Sacconi na konci hlasování vyjádřil uspokojení nad výsledkem hlasování.

Právní upozornění - Ochrana soukromí