Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2003/0256(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0352/2006

Esitatud tekstid :

A6-0352/2006

Arutelud :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Hääletused :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0552

Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2006 - Strasbourg

8.1. Euroopa Kemikaalide Agentuur ***II (hääletus)
Istungi stenogramm

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Sõna võtsid Karl-Heinz Florenz (ENVI komisjoni esimees) ja Guido Sacconi (raportöör).

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2006)0552)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Guido Sacconi pärast hääletust kompromisspaketi kohta (võimalus 1);

- Roberto Musacchio, märkides vajadust, et raportöör peaks austama hääletuse ajal arvamuste mitmekesisust istungisaalis;

- Carl Schlyter lepitusmenetluse võimalikkuse kohta;

- Guido Sacconi, väljendades hääletuse lõpul heameelt selle tulemuste üle.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika