Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0256(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0352/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0352/2006

Keskustelut :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Äänestykset :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0552

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2006 - Strasbourg

8.1. Euroopan kemikaalivirasto ***II (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Puheenvuorot: Karl-Heinz Florenz (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja) ja Guido Sacconi (esittelijä).

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2006)0552)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Guido Sacconi äänestysten jälkeen kompromissipaketista (vaihtoehto 1);

- Roberto Musacchio, joka totesi, että esittelijän on kunnioitettava äänestysten aikana muiden jäsenten eriäviä mielipiteitä;

- Carl Schlyter sovittelumenettelyn mahdollisuudesta;

- Guido Sacconi, joka äänestysten jälkeen ilmaisi olevansa tyytyväinen tulokseen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö