Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2003/0256(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0352/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0352/2006

Viták :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Szavazatok :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0552

Jegyzőkönyv
2006. december 13., Szerda - Strasbourg

8.1. Európai Vegyianyag-ügynökség ***II (szavazás)
CRE

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK bizottsági irányelv, a 93/67/EGK bizottsági irányelv, a 93/105/EK bizottsági irányelv és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Felszólal: Karl-Heinz Florenz (az ENVI bizottság elnöke) és Guido Sacconi (előadó).

Módosítással jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2006)0552)

Felszólalások a szavazásról:

- Guido Sacconi a szavazás után, a kompromisszumcsomagról (1. opció);

- Roberto Musacchio annak szükségességéről, hogy az előadó a szavazás során tartsa tiszteletben a plenáris ülésteremben kialakult különböző nézőpontokat;

- Carl Schlyter az egyeztető eljárás lehetőségéről;

- Guido Sacconi a szavazás végén, üdvözölve annak kimenetelét.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat