Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2003/0256(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0352/2006

Pateikti tekstai :

A6-0352/2006

Debatai :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Balsavimas :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0552

Protokolas
Trečiadienis, 2006 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

8.1. Europos cheminių medžiagų agentūra ***II (balsavimas)
CRE

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0352/2006).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1).

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz (ENVI komiteto pirmininkas) ir Guido Sacconi (pranešėjas).

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2006)0552)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Guido Sacconi – po balsavimo dėl kompromisinio paketo (1 variantas);

- Roberto Musacchio – dėl būtinybės, kad pranešėjas balsavimo metu gerbtų skirtingas salėje išreikštas nuomones;

- Carl Schlyter – dėl galimos taikinimo procedūros;

- Guido Sacconi – pasibaigus balsavimui, kad pasidžiaugtų jo rezultatais.

Teisinė informacija - Privatumo politika