Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0256(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0352/2006

Ingivna texter :

A6-0352/2006

Debatter :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0552

Protokoll
Onsdagen den 13 december 2006 - Strasbourg

8.1. En europeisk kemikaliemyndighet ***II (omröstning)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Talare: Karl-Heinz Florenz (ordförande för utskottet ENVI) och Guido Sacconi (föredragande).

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0552)

Inlägg om omröstningen:

- Guido Sacconi yttrade sig efter omröstningen om kompromisspaketet (alternativ 1).

- Roberto Musacchio påpekade att det var nödvändigt att föredraganden respekterade de olika synpunkterna i kammaren under omröstningen.

- Carl Schlyter yttrade sig om möjligheten till ett förlikningsförarande.

- Guido Sacconi uttryckte i slutet av omröstningen sin tillfredsställelse över resultatet av omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy