Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2003/0257(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0345/2006

Esitatud tekstid :

A6-0345/2006

Arutelud :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Hääletused :

PV 13/12/2006 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0553

Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2006 - Strasbourg

8.2. Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr .../2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Kuulutatud heakskiidetuks (P6_TA(2006)0553)

ISTUNGI JUHATAJA: Ingo Friedrich

asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika