Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0345/2006

Ingivna texter :

A6-0345/2006

Debatter :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0553

Protokoll
Onsdagen den 13 december 2006 - Strasbourg

8.2. Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr .../2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd. (P6_TA(2006)0553)

ORDFÖRANDESKAP: Ingo Friedrich

Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy