Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0813(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0463/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0463/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0554

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

8.3. Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν η βουλγαρική και η ρουμανική μεταξύ των γλωσσών διαδικασίας που ορίζει ο Κανονισμός Διαδικασίας [15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0554)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου