Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0033(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0385/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0385/2006

Συζήτηση :

PV 12/12/2006 - 23
CRE 12/12/2006 - 23

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.9
CRE 13/12/2006 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0560

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

8.9. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση [COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνουν Janusz Lewandowski (πρόεδρος της επιτροπής BUDG), ο οποίος δηλώνει ότι η ομάδα PPE-DE αποσύρει τις τροπολογίες της, και Roselyne Bachelot-Narquin (εισηγήτρια) η οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση αυτή.

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0560)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0560)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου