Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


8.1. Európska chemická agentúra ***II (hlasovanie)

8.2. Zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS o nebezpečných látkach (REACH) ***II (hlasovanie)

8.3. Zaradenie bulharského a rumunského jazyka medzi jazyky konania Súdneho dvora Európskych spoločenstiev * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.4. Zaradenie bulharského a rumunského jazyka medzi jazyky konania Súdnu prvého stupňa Európskych spoločenstiev * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.5. Európsky rok medzikultúrneho dialógu (2008) ***II (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.6. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.7. Opravný rozpočet č. 6/2006 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.8. Koordinácia určitých predpisov členských štátov týkajúcich sa televízneho vysielania ***I (hlasovanie)

8.9. Zriadenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii ***I (hlasovanie)

8.10. Homologizácia motorových vozidiel so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách vozidiel ***I (hlasovanie)

8.11. Finančné príspevky do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) * (hlasovanie)

8.12. Odvetvie banánov * (hlasovanie)

8.13. Obdobie uplatňovania úprav týkajúcich sa DPH vzhľadom na služby rozhlasového a televízneho vysielania a určité elektronicky poskytované služby * (hlasovanie)

8.14. Legislatívny plán a plán práce Komisie na rok 2007 (hlasovanie)

8.15. Samit Rusko/Európska únia (hlasovanie)

8.16. Vykonávanie smernice 85/611/EHS (Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov) (hlasovanie)

8.17. Stratégia rozšírenia a hlavné výzvy 2006 - 2007 (hlasovanie)

8.18. Inštitucionálne aspekty kapacity EÚ integrovať nové členské štáty (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia