Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0410/2006

Συζήτηση :

PV 13/12/2006 - 23
CRE 13/12/2006 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.29

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0597

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

23. Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός) * - Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/886/ΔΕΥ σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2006 και σημείο 6.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου