Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0410/2006

Keskustelut :

PV 13/12/2006 - 23
CRE 13/12/2006 - 23

Äänestykset :

PV 14/12/2006 - 6.29

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0597

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2006 - Strasbourg

23. Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen (asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttaminen) * - Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen (päätöksen 2001/886/YOS muuttaminen) * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttamisesta [KOM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä tehdyn neuvoston päätöksen 2001/886/YOS muuttamisesta [KOM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Carlos Coelho esitteli laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Barbara Kudrycka PPE-DE-ryhmän puolesta, Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2006, kohta 6.29 ja istunnon pöytäkirja 14.12.2006, kohta 6.30.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö