Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0125(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0410/2006

Debatter :

PV 13/12/2006 - 23
CRE 13/12/2006 - 23

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.29

Antagna texter :

P6_TA(2006)0597

Protokoll
Onsdagen den 13 december 2006 - Strasbourg

23. Utveckling av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av förordning (EG) nr 2424/2001) * - Utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2001/886/RIF) * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2424/2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [KOM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/886/RIF om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [KOM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Carlos Coelho redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Barbara Kudrycka för PPE-DE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.29 i protokollet av den 14.12.2006 och punkt 6.30 i protokollet av den 14.12.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy