Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

24. Βιντεοπαιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Βιντεοπαιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου