Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2006. december 13., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 4.Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006–2007 - Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai (vita)
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.Napirend
 7.Az elnök nyilatkozata
 8.Szavazások órája
  
8.1.Európai Vegyianyag-ügynökség ***II (szavazás)
  
8.2.A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása ***II (szavazás)
  
8.3.A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Bíróságának eljárási nyelvei közé * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.4.A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának eljárási nyelvei közé * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.5.A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) ***II (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.6.Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.7.6/2006. sz. költségvetés-módosítás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.8.A tagállamok televíziós műsorsugárzással kapcsolatos egyes intézkedéseinek koordinációja ***I (szavazás)
  
8.9.Az európai globalizációs kiigatítási alap létrehozása ***I (szavazás)
  
8.10.A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási információk elérhetősége ***I (szavazás)
  
8.11.Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás (2007-2010) * (szavazás)
  
8.12.Banánágazat * (szavazás)
  
8.13.A rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó alkalmazási időszaka * (szavazás)
  
8.14.A Bizottság 2007-es jogalkotási és munkaprogramja (szavazás)
  
8.15.Oroszország/Európai Unió csúcstalálkozó (szavazás)
  
8.16.A 85/611/EGK tanácsi irányelv (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások) végrehajtásáról (szavazás)
  
8.17.Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006–2007 (szavazás)
  
8.18.Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Adatvédelem (vita)
 13.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (vita)
 14.Köszöntés
 15.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 16.Köszöntés
 17.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 18.Köszöntés
 19.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 20.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 21.Vezetői engedélyek (átdolgozás) ***II (vita)
 22.A kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók előírásai ***I (vita)
 23.A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztése (rendelet) * - A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának kifejlesztése (határozat) * (vita)
 24.Erőszakos videójátékok (vita)
 25.Az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítása (bizottságok, quaestorok) (vita)
 26.A következő ülés napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (179 kb) Jelenléti ív (64 kb)       
 
Jegyzőkönyv (190 kb) Jelenléti ív (23 kb) A szavazások eredménye (771 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2539 kb) 
 
Jegyzőkönyv (216 kb) Jelenléti ív (67 kb) A szavazások eredménye (214 kb) Név szerinti szavazás eredménye (798 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat