Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 13. december 2006 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 4.Širitvena strategija in njeni glavni izzivi 2006-2007 - Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic (razprava)
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Dnevni red
 7.Izjava predsednika
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Evropska agencija za kemikalije ***II (glasovanje)
  
8.2.Sprememba Direktive 67/548/EGS o nevarnih snoveh (REACH) ***II (glasovanje)
  
8.3.Vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka Sodišča Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Evropsko leto medkulturnega dialoga (2008) ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Predlog spremembe proračuna št. 6/2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Usklajevanje nekaterih predpisov držav članic o razširjanju televizijskih programov ***I (glasovanje)
  
8.9.Ustanovitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ***I (glasovanje)
  
8.10.Homologacija motornih vozil glede na emisije in dostop do informacij za popravilo vozil ***I (glasovanje)
  
8.11.Finančni prispevki v Mednarodni sklad za Irsko (2007-2010) * (glasovanje)
  
8.12.Sektor banan * (glasovanje)
  
8.13.Obdobje uporabe ureditve DDV, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve * (glasovanje)
  
8.14.Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2007 (glasovanje)
  
8.15.Vrh Rusija/Evropska unija (glasovanje)
  
8.16.Izvajanje Direktive 85/611/EGS (Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje) (glasovanje)
  
8.17.Širitvena strategija in njeni glavni izzivi 2006-2007 (glasovanje)
  
8.18.Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Varstvo podatkov (razprava)
 13.Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (razprava)
 14.Dobrodošlica
 15.Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)
 16.Dobrodošlica
 17.Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)
 18.Dobrodošlica
 19.Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)
 20.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 21.Vozniška dovoljenjenja (prenovitev) ***II (razprava)
 22.Uvajanje zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom ***I (razprava)
 23.Razvoj druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Sprememba Uredbe (ES) št. 2424/2001) * - Razvoj druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Sprememba Sklepa 2001/886/PNZ) * (razprava)
 24.Nasilne videoigre (razprava)
 25.Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta (odbori, kvestorji) (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (182 kb) Seznam navzočih (64 kb)       
 
Zapisnik (189 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanja (681 kb) Poimensko glasovanje (2438 kb) 
 
Zapisnik (210 kb) Seznam navzočih (69 kb) Izidi glasovanja (211 kb) Poimensko glasovanje (798 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov