Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 4.Strategi för utvidgningsprocessen och de stora utmaningarna 2006-2007 - De institutionella aspekterna av Europeiska unionens kapacitet att integrera nya medlemsstater (debatt)
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Föredragningslista
 7.Uttalande av talmannen
 8.Omröstning
  
8.1.En europeisk kemikaliemyndighet ***II (omröstning)
  
8.2.Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II (omröstning)
  
8.3.Införande av bulgariska och rumänska bland rättegångsspråken i Europeiska gemenskapernas domstol * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Införande av bulgariska och rumänska bland rättegångsspråken i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Europeiska året för interkulturell dialog (2008) ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Förslag till ändringsbudget nr 6/2006 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller sändningsverksamhet för television ***I (omröstning)
  
8.9.Inrättande av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)
  
8.10.Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp och om tillgång till reparationsinformation ***I (omröstning)
  
8.11.Finansiella bidrag till den internationella fonden för Irland (2007-2010) * (omröstning)
  
8.12.Banansektorn * (omröstning)
  
8.13.Momsordningen för radio- och televisionssändningar och andra tjänster * (omröstning)
  
8.14.Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (omröstning)
  
8.15.Toppmöte Ryssland / Europeiska unionen (omröstning)
  
8.16.Genomförande av direktiv 85/611/EEG (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) (omröstning)
  
8.17.Strategi för utvidgningsprocessen och de stora utmaningarna 2006-2007 (omröstning)
  
8.18.De institutionella aspekterna av Europeiska unionens kapacitet att integrera nya medlemsstater (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Skydd av personuppgifter (debatt)
 13.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (14-15 december 2006) (debatt)
 14.Välkomsthälsning
 15.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (14-15 december 2006) (fortsättning på debatten)
 16.Välkomsthälsning
 17.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (14-15 december 2006) (fortsättning på debatten)
 18.Välkomsthälsning
 19.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (14-15 december 2006) (fortsättning på debatten)
 20.Frågestund (frågor till rådet)
 21.Körkort (omarbetning) ***II (debatt)
 22.Krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov ***I (debatt)
 23.Utveckling av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av förordning (EG) nr 2424/2001) * - Utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2001/886/RIF) * (debatt)
 24.Våldsamma videospel (debatt)
 25.Ändring av parlamentets arbetsordning (utskott, kvestorer) (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (184 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (138 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (764 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2525 kb) 
 
Protokoll (212 kb) Närvarolista (68 kb) Omröstningsresultat (204 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (839 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy