Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2006 - Štrasburg

2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Rámcovej dohody o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii v mene Európskeho spoločenstva a Protokolu o pohľadávkach, súdnych konaniach a vylúčení zodpovednosti za škodu k Rámcovej dohode o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii (COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS))

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - European Data Protection Supervisor (SEC(2006)0915 [09] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - European Ombudsman (SEC(2006)0915 [08] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Committee of the Regions (SEC(2006)0915 [07] - C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Economic and Social Committee (SEC(2006)0915 [06] - C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Court of Auditors (SEC(2006)0915 [05] - C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Court of Justice (SEC(2006)0915 [04] - C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Council (SEC(2006)0915 [03] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Commission - Final annual accounts of the European Commuities - Financial Year 2005 - European Parliament (SEC(2006)0915 [02] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prípravkov na ochranu rastlín (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, IMCO

- Rozhodnutie Rady o prijatí Protokolu v mene Európskeho spoločenstva, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS, podpísanom v Ženeve 6. decembra 2005 (08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI, JURI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia