Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 december 2006 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett ramavtal om ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryska federationen och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning (KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - European Data Protection Supervisor (SEK(2006)0915 [09] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - European Ombudsman (SEK(2006)0915 [08] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Committee of the Regions (SEK(2006)0915 [07] - C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Economic and Social Committee (SEK(2006)0915 [06] - C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Court of Auditors (SEK(2006)0915 [05] - C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Court of Justice (SEK(2006)0915 [04] - C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Council (SEK(2006)0915 [03] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission - Final annual accounts of the European Commuities - Financial Year 2005 - European Parliament (SEK(2006)0915 [02] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik om växtskyddsmedel (KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI, ITRE, IMCO

- Rådets beslut om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om ändring av TRIPS-avtalet, undertecknat i Genève den 6 december 2005 (08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, JURI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy