Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2082(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0347/2006

Forhandlinger :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Afstemninger :

PV 14/12/2006 - 6.36
CRE 14/12/2006 - 6.36
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0604

Protokol
Torsdag den 14. december 2006 - Strasbourg

3. Grønbog om en europæisk energistrategi - Strategi for biomasse og biobrændsler - Sikkerhed på det nukleare område * (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed - Grønbog [2006/2113(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

Betænkning: Strategi for biomasse og biobrændstoffer [2006/2082(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Werner Langen (A6-0347/2006)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et instrument for bistand til sikkerhed på det nukleare område [09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Eluned Morgan forelagde sin betænkning (A6-0426/2006).

Werner Langen forelagde sin betænkning (A6-0347/2006).

Esko Seppänen forelagde sin betænkning (A6-0397/2006).

Talere: Anders Wijkman (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jean-Pierre Audy (ordfører for udtalelse fra INTA), Jacky Henin (ordfører for udtalelse fra INTA), Janusz Lewandowski (ordfører for udtalelse fra BUDG), Jan Christian Ehler (ordfører for udtalelse fra ECON), Evangelia Tzampazi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Frédérique Ries (ordfører for udtalelse fra ENVI), Liam Aylward (ordfører for udtalelse fra ENVI), Marta Vincenzi (ordfører for udtalelse fra TRAN), Hannu Takkula (ordfører for udtalelse fra TRAN), Oldřich Vlasák (ordfører for udtalelse fra REGI), Willem Schuth (ordfører for udtalelse fra AGRI), Herbert Reul for PPE-DE-Gruppen, Edit Herczog for PSE-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, og Lydia Schenardi, løsgænger.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Paul Rübig, Reino Paasilinna, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Tobias Pflüger, John Whittaker, Jim Allister, Elmar Brok (ordfører for udtalelse fra AFET), Arlene McCarthy, Mechtild Rothe, Anne Laperrouze, Athanasios Pafilis, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Nicole Fontaine, Dorette Corbey, Andres Tarand, Teresa Riera Madurell og Andris Piebalgs.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.35 i protokollen af 14.12.2006, punkt 6.36 i protokollen af 14.12.2006 og punkt 6.31 i protokollen af 14.12.2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik