Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2082(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0347/2006

Debaty :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Głosowanie :

PV 14/12/2006 - 6.36
CRE 14/12/2006 - 6.36
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0604

Protokół
Czwartek, 14 grudnia 2006 r. - Strasburg

3. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii - Biomasa i biopaliwa - Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii - Zielona Księga [2006/2113(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

Sprawozdanie w sprawie strategii na rzecz biomasy i biopaliw [2006/2082(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Werner Langen (A6-0347/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument na rzecz wspierania ochrony i bezpieczeństwa jądrowego [09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji)

Eluned Morgan przedstawiła sprawozdanie (A6-0426/2006).

Werner Langen przedstawił sprawozdanie (A6-0347/2006).

Esko Seppänen przedstawił sprawozdanie (A6-0397/2006).

Głos zabrali: Anders Wijkman (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jean-Pierre Audy (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jacky Henin (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Janusz Lewandowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Jan Christian Ehler (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Evangelia Tzampazi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Frédérique Ries (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Liam Aylward (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Marta Vincenzi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Hannu Takkula (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Willem Schuth (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Herbert Reul w imieniu grupy PPE-DE, Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM i Lydia Schenardi, niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig, Reino Paasilinna, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Tobias Pflüger, John Whittaker, Jim Allister, Elmar Brok (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Anne Laperrouze, Athanasios Pafilis, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Nicole Fontaine, Dorette Corbey, Andres Tarand, Teresa Riera Madurell i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.35 protokołu z dnia 14.12.2006, pkt 6.36 protokołu z dnia 14.12.2006 i 6.31 protokołu z dnia 14.12.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności