Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2082(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0347/2006

Debatter :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.36
CRE 14/12/2006 - 6.36
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0604

Protokoll
Torsdagen den 14 december 2006 - Strasbourg

3. Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning - Grönbok - Biomassa och biobränsle - Kärnsäkerhetsstöd * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning – Grönbok [2006/2113(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

Betänkande om en strategi för biomassa och biobränsle [2006/2082(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Werner Langen (A6-0347/2006)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd [09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen)

Eluned Morgan redogjorde för sitt betänkande (A6-0426/2006).

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande (A6-0347/2006).

Esko Seppänen redogjorde för sitt betänkande (A6-0397/2006).

Talare: Anders Wijkman (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jean-Pierre Audy (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Jacky Henin (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Janusz Lewandowski (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Christian Ehler (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Evangelia Tzampazi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Frédérique Ries (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Liam Aylward (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Marta Vincenzi (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Hannu Takkula (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Willem Schuth (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Herbert Reul för PPE-DE-gruppen, Edit Herczog för PSE-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, och Lydia Schenardi, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Paul Rübig, Reino Paasilinna, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Tobias Pflüger, John Whittaker, Jim Allister, Elmar Brok (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Anne Laperrouze, Athanasios Pafilis, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Nicole Fontaine, Dorette Corbey, Andres Tarand, Teresa Riera Madurell och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.35 i protokollet av den 14.12.2006, punkt 6.36 i protokollet av den 14.12.2006 och punkt 6.31 i protokollet av den 14.12.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy