Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0126(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0413/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0413/2006

Συζήτηση :

PV 13/12/2006 - 23
CRE 13/12/2006 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.30
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0598

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

6.30. Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/886/ΔΕΥ σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0598)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0598)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου